Kaderrichtlijn Mariene Strategie officiëel van kracht - Stichting De Noordzee

De kaderrichtlijn Mariene Strategie (KRM) is op 25 juni gepubliceerd en zal op 15 juli officiëel van kracht zijn. De KRM is een bijzondere richtlijn omdat het de eerste keer is dat op Europees niveau het beschermen en herstellen van alle Europese zeeën, inclusief onze Noordzee, geregeld wordt. Voor Stichting De Noordzee is het belangrijk dat dit op een daadkrachtige wijze wordt aangepakt.
De Kaderrichtlijn Mariene Strategie heeft twee doelen:
1. Het herstellen en beschermen van alle Europese zeeën, zodat zij (weer) schoon, gezond en productief zijn;
2. Het verminderen of stoppen van schadelijke menselijke activiteiten op zee, zodat ook toekomstige generaties hiervan gebruik kunnen maken. Hierbij gaat het om activiteiten zoals visserij en scheepvaart.
Omdat er binnen Europa veel verschillende typen zeeën zijn, zijn ze ingedeeld in een aantal gebieden. Zo is de Noordzee één van deze gebieden. Per gebied worden door de overheid actieplannen en maatregelen opgesteld om ze te herstellen en verbeteren.
Stichting De Noordzee is de komende jaren actief betrokken bij de Nederlandse herstel- en verbeterplannen en zal waar nodig zaken op de agenda zetten.