Kansenkaart voor windparken op de Noordzee - Stichting De Noordzee

Windparken op zee zijn een kansrijke bron van duurzame energie en kunnen met respect voor de natuur. Dat is de kern van de ‘Kansenkaart Frisse Zeewind’, die Stichting De Noordzee, samen met het Wereld Natuur Fonds en Stichting Natuur en Milieu, vandaag heeft aangeboden aan Tweede Kamerleden, voorafgaand aan het rondetafelgesprek over windenergie in de Tweede Kamer.
De kansenkaart wordt tevens ondersteund door de Waddenverenging, Stichting Duinbehoud, Greenpeace, Hier en Milieudefensie.
De basis is een kaart van de Noordzee, met in kleuren groen, oranje en rood aangegeven welke gebieden het meest kansrijk zijn voor windparken, rekening houdend met de natuur in zee en de veiligheid voor scheepvaartverkeer. Het blijkt dat op de Noordzee ruim voldoende geschikte locaties zijn voor windenergieparken.
De kansenkaart doet een oproep aan de overheid om windturbines te bouwen met respect voor de natuur: houdt rekening met de natuur, maak gebruik van nieuwe inzichten, wijs voorkeursgebieden aan en voer onderzoek uit. Tevens roepen we de Nederlandse overheid op haar regierol beter te vervullen. Zo moet de overheid dit jaar een strategische Milieu Effect Rapportage uitvoeren, voorkeursgebieden aanwijzen en zorgen voor een efficiënt vergunningsproces en voor een stabiel subsidiebeleid.
Uitgangspunt voor de kansenkaart was de verkennende studie van Stichting De Noordzee uit 2005, die resulteerde in de brochure Frisse Zeewind2. Nieuw toegevoegd zijn de recente inzichten met betrekking tot beoogde beschermde gebieden op zee. De kaart is een indicatie van kansrijke gebieden voor wind. Voor een definitieve aanwijzing van voorkeursgebieden is nader onderzoek nodig op basis van gedetailleerde en actuele informatie.