Kimo Rapport ‘Economische effecten afval in zee’ - Stichting De Noordzee

Een studie uitgevoerd door Kimo International en de Universiteit van Bradford naar de Economische effecten van afval in zee concludeert dat afval in zee niet alleen schadelijk is voor het milieu, maar ook een grote economische schade oplevert.
Een aantal opvallende bevindingen op een rij:
• Nederlandse gemeenten geven jaarlijks €10,4 miljoen uit aan het verwijderen van strandafval op toeristenstranden
• In de UK wordt zelf jaarlijks €18 miljoen uitgeven aan het opruimen van stranden
• De opruimkosten zijn de afgelopen 10 jaar met 37,4% toegenomen
De kosten die gemeenten maken om de stranden op te ruimen worden doorberekend aan de bewoners en ondernemers in de gemeente. Met de conclusie van John Mouat , secretaris van Kimo Internationaal ben ik het dan ook volledig eens!
”In een periode waarin gemeente besturen worden geconfronteerd met financiële bezuinigingen, zijn de kosten voor het aanpakken van afval in zee een ongewenste extra last. Ik hoop dat dit onderzoek beleidsvormers zal aansporen tot het nemen van krachtige maatregelen om het afval in zee en de daarmee gepaard gaande stijgende kosten, te verminderen” (J. Mouat).
Een volledige kopie van het rapport is te vinden op www.kimointernational.org