Kleverige vogels spoelen aan op stranden Noord-Holland, Texel en Vlieland - Stichting De Noordzee

Sinds enkele dagen spoelen op de stranden van Texel en Vlieland en de Noord-Hollandse kust dode zeevogels aan die volkomen overdekt zijn met een zeer kleverige substantie, meldt het Koninklijk Nederlands Instituut voor Zeeonderzoek (NIOZ) op Texel. Het betreft vooral zeekoeten, alken, noordse stormvogels en roodkeelduikers. Onderzoeker Kees Camphuysen van het NIOZ raadt passanten en hun honden aan om de kadavers vooral niet aan te raken. Bij het NIOZ zal men proberen om de identiteit van de kleefstof vast te stellen.
Uit sectie op enkele vogels vanochtend bleek dat enkele zeekoeten onderhuids in uitstekende conditie verkeerden, wat blijkt uit de grote hoeveelheid onderhuids vet. Het contact met de stof op het zeeoppervlak moet dus vrijwel onmiddellijk hebben geleid tot de dood van de vogels. Zodra een vogel met dit soort stoffen in aanraking komt, ruineert in één klap de isolerende werking en het drijfvermogen van het verenkleed. De veren en vleugels van de vogels zaten bovendien volkomen verkleefd aan het lichaam, waardoor de vogels ook niet meer konden bewegen, laat staan vluchten.
Lozingen scheepvaart
Hoewel er geen zekerheid bestaat over de oorzaak en de identiteit van de stof nog onbekend is, moet deze zeer waarschijnlijk worden gezocht bij het spoelen van de ladingtanks van een passerende chemicaliëntanker. In Annex II van het MARPOL Verdrag van de International Maritime Organisation (IMO) worden stoffen ingedeeld in drie gevarenklassen, waarvoor verschillende lozingsregimes gelden voor het spoelen van de ladingstanks. De meest milieuonvriendelijke stoffen (giftige ‘noxious substances’) mogen nooit in zee worden geloosd en de ladingsresten dienen dus altijd in havens te worden afgegeven. Voor de minder gevaarlijke klassen van ‘moderately hazardous’ en ‘non-hazardous’ substances is de lozing echter onder bepaalde voorwaarden wel toegestaan. In eerdere incidenten is echter gebleken dat ook stoffen die niet onder de gevaarlijkste categorie vallen, toch grote effecten kunnen hebben op zeevogels. Dit geldt vooral voor stoffen die niet met water mengen en lichter zijn, waardoor ze op het zeeoppervlak gaan drijven, vergelijkbaar met olie.
Bron: NIOZ