Koersen naar een natuurlijke Noordzee - Stichting De Noordzee

In Europa is in de Kaderrichtlijn Marien vastgelegd dat de Europese zeeën de komende jaren schoner en gezonder moeten worden. De landen moeten streven naar een zogenaamde Goede Milieutoestand (GMT).
Maar hoe ziet de GMT voor de Noordzee er uit? Een goed beeld van een onverstoorde Noordzeenatuur is er niet. De Noordzee wordt namelijk overal intensief gebruikt, al vele decennia.
Christiaan van Sluis, student Mariene Biologie aan de Rijks Universiteit Groningen, onderzocht voor ons hoe een Noordzee zonder verstoring er uit zou kunnen zien.Uit zijn onderzoek blijkt dat -in vergelijking met de huidige toestand- een natuurlijke Noordzee de onderstaande kenmerken heeft:

  1. veel verschillende aaneengesloten habitats
  2. een hogere locale biodiversiteit
  3. meer biomassa op hogere trofische niveaus en aanwezig in de vorm van oudere dieren
  4. een hogere productiviteit op hogere trofische niveaus
  5. minder fluctuaties in de aanwezige populaties.

Wij hebben de resultaten van Christiaans onderzoek al veel in de praktijk toegepast, o.a. in workshops van Rijkswaterstaat over de GMT. We gebruikten ze ook voor onze lange termijn visie op een duurzame visserij. En momenteel werken we op basis van Christiaans rapport aan een uitgebreidere beschrijving van ‘de Goede Milieutoestand voor de Noordzee volgens Stichting De Noordzee’.
Vragen of opmerkingen?
[email protected]
[email protected]