Ladingeigenaren kunnen invloed hebben op verduurzaming scheepvaart - Stichting De Noordzee

Op 12 maart organiseerde Stichting De Noordzee in samenwerking met het Zweedse Clean Shipping Project een bijeenkomst in Rotterdam met Europese zeeverladers. Daar werd besproken welke rol is weggelegd voor ladingeigenaren bij de verduurzaming van de scheepvaartsector. De achterliggende gedachte is dat wanneer de ‘klant’, inkoopeisen gaat stellen aan reders er een marktprikkel ontstaat voor de scheepvaart om te verduurzamen.
Conclusies
Als ladingeigenaren eisen stellen aan hun transport over zee heeft dit naast voordelen voor het milieu en een goed imago ook een aantal andere voordelen. Door de vraag naar schoner transport wordt innovatie in de scheepvaart gestimuleerd. Innovaties, zoals walstroom en katalysatoren worden goedkoper door een grotere vraag. Relaties tussen de partijen worden sterker en resulteren in lange termijn contracten. Extra transportkosten voor schoner vervoer zouden kunnen worden doorberekend aan de consument, die hier weinig van zal merken, omdat transportkosten slechts een heel klein deel van de uiteindelijke prijs uitmaken. Het kost minder dan een postzegel om een paar schoenen van Azië naar Europa te vervoeren.