Lawaai onder water - Stichting De Noordzee

Het gehoor is voor mensen een belangrijk zintuigsysteem. Als je oren overbelast worden door lawaai kan dat acuut gehoorbeschadiging opleveren, maar ook een langdurige blootstelling aan een lager geluidsniveau levert problemen op zoals chronische stress en uiteindelijk ook gehoorbeschadiging.
Voor dieren die in zee leven geldt dit in veel sterkere mate omdat geluid het primaire middel van communiceren is. Licht dringt moeilijk door in water en aan je ogen heb je daarom veel minder. Geluid speelt een enorm belangrijke rol onder water voor het onderling kontakt tussen dieren, het zoeken naar prooi en plaatsbepaling van vriend en vijand.
Er is echter steeds meer lawaai onder water: schepen, zandwinning en baggeren, bouw activiteiten: in drukke zeegebieden is het een kakofonie van geluiden. Doordat sommige geluiden dezelfde frequentie bezitten als de sonar van dolfijnen, ondermijnen deze geluiden de effectiviteit van het gebruik van echolocatie voor het opsporen van vis.
Bij heel hard lawaai, bijvoorbeeld door het heien van palen in de zeebodem, bestaat het gevaar van acute gehoorbeschadiging. Zeezoogdieren kunnen zo’n gebied vermijden, maar andere dieren zoals vele vissoorten en vislarven hebben die mogelijkheid niet,
Stichting De Noordzee heeft dit voorjaar samen met een aantal andere organisaties dit probleem aangekaart bij de Internationale Maritieme Organisatie (IMO). In 2009 zullen wij verder campagne voeren en oplossingen aandragen voor het toenemende onderwatergeluidsniveaus in de Europese wateren.