LNV aan de slag met bruinvisbeschermingsplan - Stichting De Noordzee

Gisteren organiseerde ik namens Stichting De Noordzee een bijeenkomst voor organisaties die zich bezighouden met bruinvissen. Het doel van de dag was van elkaar te leren en te komen tot concrete afspraken. Daarnaast waren er een aantal sprekers die de aanwezigen informeerden over onderzoek en beleid met betrekking tot bruinvissen en bescherming daarvan.
Positief
De rode lijn door de dag was het komen tot acties die leiden tot meer kennis en betere bescherming van bruinvissen in onze Noordzee. Ik was zeer verheugd dat alle aanwezigen constructief meedachten en duidelijk samen wilden werken om nog beter aan de slag te kunnen om de bruinvis te beschermen en meer over het dier te leren. Er was begrip voor elkaars standpunten en we kwamen tot concrete afspraken. Wat mij betreft een succes dat iedere deelnemer aan de dag in zijn/haar zak kan steken.
Beschermingsplan
Een van de presentaties ging over het bruinvisbeschermingsplan waar het ministerie van LNV deze winter mee aan de slag gaat. Samen met wetenschappers en belanghebbenden uit de maatschappij zal er gewerkt worden aan een plan dat hopelijk leidt tot concrete acties om de bruinvissen in de Noordzee te beschermen.
Petitie
Tot op heden is de bruinvis nog vooral op papier beschermd en is van echte beschermingsmaatregelen nog geen sprake geweest. Al jaren spoelen er jaarlijks honderden bruinvissen dood aan op onze stranden. Een deel daarvan is aantoonbaar door menselijke activiteiten om het leven gekomen. Dit is ons en andere organisaties een doorn in het oog, daarom boden wij dit jaar 12.000 handtekeningen aan bij de Tweede Kamer waarin wij vroegen om een generiek bruinvisbeschermingsplan. Ik ben blij dat we daar nu eindelijk samen mee aan de slag gaan.