LNV erkent stoppen met palingvisserij als meest effectieve maatregel - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee is erg blij met de drie maanden sluiting van de palingvisserij. Het besluit van Minister Verburg om de visserij alsnog te sluiten, bevestigt daarmee wat wetenschappers al aangaven – het gaat slecht met de paling en het (tijdelijk) stilzetten van de visserij geldt als meest effectieve maatregel om de paling te redden.

Onderzoek, commissies en adviezen
De afgelopen jaren zijn er diverse onderzoeken geweest naar de toestand van de paling om advies te geven over de meest effectieve maatregel voor palingherstel. Herhaaldelijk kwam naar voren dat het niet vijf, maar één voor twaalf voor de paling is en dat tijdelijk stoppen met visserij de meest effectieve maatregel is voor herstel. Dit is noodzakelijk omdat de laatste aantallen volwassen paling moeten kunnen uittrekken naar de Sargassozee (schieraaluittrek) om daar voort te planten.
De Europese Commissie vroeg ieder land om op 1 januari 2009 een nationaal aalherstelplan in te leveren dat er voor zorgt dat voldoende volwassen paling naar de Sargassozee kan trekken.
Plan Minister 1 januari 2009
Minister Verburg heeft op 1 januari het Nederlandse aalherstelplan ingediend bij de Europese Commissie. De voorgestelde maatregelen waren gebaseerd op een streefwaarde van 4000 ton schieraaluittrek naar zee. Het voorstel gaf o.a. aan dat de palingvisserij twee maanden zou moeten sluiten.
Helaas werd er door de lobbyisten van de palingvisserij twijfel gezaaid over de wetenschappelijke onderbouwing van de streefwaarde van de schieraaluittrek. Om die reden vroeg de Minister een onafhankelijke commissie van deskundigen (Commissie Streefbeeld Aal) om hierover advies uit te brengen. Ook deze Commissie gaf aan dat stoppen met visserij de meest effectieve maatregel is. Op basis van de bevindingen van deze commissie zou het aalherstelplan tot 1 april 2009 kunnen worden aangepast (!).
Plan Minister 1 april 2009
Alles liep anders dan verwacht. De palingvisserij pakte de kans die de Minister had gegeven met beide handen aan en zij dienden vóór 1 april een alternatief plan in. In dit plan zouden zij 157 ton paling helpen om de zee te bereiken en in ruil daarvoor zouden zij onbeperkt mogen blijven door vissen op de met uitsterven bedreigde paling.
Onder druk van de Tweede Kamer ging de Minister akkoord met dit plan en hiermee ging zij tegen het advies in van de Commissie Streefbeeld Aal.
Met het voorgestelde Nationaal Aalherstelplan kon in totaal maar 500 ton schieraal uittrekken en dit was ver onder de maat van de streefwaarde van de Europese Commissie. De Minister negeerde met haar plan dus de norm die gesteld was door Brussel. Daarnaast was er geen wetenschappelijk bewijs dat het plan van de beroepsvissers – het over de dijk zetten van volwassen paling – zou werken.
WNF, SDN en Sportvisserij Nederland hebben vervolgens twee brieven gestuurd naar Commissaris Borg waarin zij vroegen om kritisch te kijken naar het plan dat werd ingediend door Minister Verburg.

Natuurorganisaties opgelucht

Volgens de organisatie van internationale marine biologen (ICES) is de hoeveelheid schieraal die moet uittrekken om het aalbestand te kunnen laten herstellen te laag geschat door Nederland. Gegeven de huidige situatie is ICES van mening dat alleen een vergaande vermindering van de visserij-inspanning een reële optie is. Maatregelen als bijvoorbeeld extra uitzet van glasaal zijn op zichzelf onvoldoende.
De beoordeling van het Nederlandse aalherstelplan door ICES, de gesprekken met Commissaris Borg en de zeer slechte toestand van de aal heeft Minister Verburg doen besluiten de palingvisserij voor drie maanden te sluiten. De Europese Commissie zal daar eind september definitief over oordelen, maar heeft al aangegeven hier positief tegenover te staan. Dit betekent ook dat de beroepsvissers geen schieraal zullen uitzetten.
Wij zijn nu enorm opgelucht dat de Minister eindelijk erkent dat sluiten van visserij de meest effectieve maatregel is.
Hoe nu verder?
Verburg heeft er tevens bij Eurocommissaris Borg op aangedrongen om met een Europees plan voor de sanering van de binnenvisserij te komen. De milieuorganisaties samen met Sportvisserij Nederland hopen dat dit Europees plan er komt zodat de totale palingvisserij binnen een paar jaar afgebouwd kan worden.
Iedereen kan bijdragen aan palingherstel!
Herstel van de paling hoeft niet alleen vanuit de politiek te komen. Een ieder kan een bijdrage leveren aan herstel door het broodje paling te laten staan en voor een overheerlijke andere vis te kiezen die wel duurzaam is, zoals de makreel!