Maar liefst 37 bruinvissen geteld in de Oosterschelde - Stichting De Noordzee

Op zaterdag 19 september nam ik deel aan de allereerste bruinvistelling in de Oosterschelde. Deze telling leverde een boven verwachting groot aantal dieren op. Waar we in eerste instantie nog uitgingen van minimaal 30 dieren, bleken dat er bij een recente herberekening maar liefst 37 te zijn!
De telling ging op een bijzondere manier. We zijn met 8 boten ‘in linie’ gevraren van de Oosterscheldekering, onder de Zeelandbrug door, naar de oosthoeken van de Oosterschelde. Samen met andere vrijwilligers van Stichting Rugvin en het WNF hebben we zo de hele Oosterschelde kunnen uitkammen.
De weersomstandigehden waren hierbij ideaal: er was geen zuchtje wind. Hierdoor konden we alle rimpelingen in het water waarnemen; geen bruinvis kon zo aan onze aandacht ontsnappen. We kwamen hierbij ook regelmatig moeders met kalfjes tegen. Zeker 5 jonge dieren, kalfjes, hebben we tijdens deze dag geteld. Sommige bruinvissen waren veraf, zommigen doken naast de boot op (zie mijn foto’s bij dit artikel).
De Oosterschelde stond vroeger in open verbinding met de Noordzee. Zeehonden, walvisachtigen, vissen en andere dieren zwommen net zo makkelijk de Oosterschelde in als uit. In 1986 werd de bouw van de Oosterscheldekering afgerond. Sinds een aantal jaren worden er regelmatig bruinvissen (kleine walvisachtigen) waargenomen in de Oosterschelde, maar niemand wist tot voor kort hoeveel dieren er precies rondzwommen. Om inzicht te krijgen in dit aantal organiseerde Stichting Rugvin in samenwerking met het Wereld Natuur Fonds deze telling.
De scan werd mogelijk gemaakt door de gezamenlijke inzet van vele vrijwilligers van Stichting Rugvin die al enkele jaren op de Noordzee vanaf de veerboten van Hoek van Holland naar Harwich de Noordzee monitoren op de aanwezigheid van walvisachtigen. Daarnaast was er vrijwillige inzet van schippers en Rijkswaterstaat die het mogelijk maakten om in totaal 8 boten in te zetten op deze unieke dag.
Ook zal dit jaar een start gemaakt worden met het onderzoek naar hoe vaak en of bruinvissen door de Oosterscheldekering migreren/zwemmen. De bruinvistelling wordt in het voorjaar van 2010 herhaald.