Maatschappelijke consultatie Noordzeeoverleg 8 mei - Stichting De Noordzee

Het Noordzeeoverleg onderzoekt waar op de Noordzee de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan en waar keuzes gemaakt moeten worden. Stichting De Noordzee wil dit overleg tot een succes maken, omdat wij geloven dat dit goed is voor zowel de Noordzee natuur als het duurzaam gebruik.

Noordzeeoverleg
De minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), mede namens de ministers van LNV, EZK en BZK, heeft het OFL gevraagd om samen met de rijksoverheid en stakeholders een Noordzeeoverleg in te richten en in werking te stellen. Met als doel om in maximaal een half jaar tijd samen met de betrokken ministeries en maatschappelijke partijen tot een ‘Noordzeeakkoord’ te komen. Onafhankelijk voorzitter Jacques Wallage zit het Noordzeeoverleg voor. 

Naast Stichting De Noordzee, zitten Tennet, NWEA, Visned, Nederlandse Vissersbond, Havenbedrijf Rotterdam, EBN, WNF, Vogelbescherming Nederland, Greenpeace, NOGEPA, Natuur en Milieu, KNAW, en de ministeries van EZK, LNV en IenW aan tafel.

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving?
Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) zet zich in voor samenwerking en dialoog tussen de rijksoverheid en de samenleving. Het OFL brengt burgers, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en overheid bijeen om mee te denken over en te werken aan oplossingen voor complexe vraagstukken rond de inrichting van de fysieke leefomgeving, waaronder de Noordzee. 

Maatschappelijke consultatie


Via een maatschappelijke consultatie kunnen alle maatschappelijke betrokkenen hun concrete ideeën en oplossingen inbrengen voor het toekomstige ruimtegebruik van de Noordzee. Het OFL organiseert nu zo’n consultatie in het kader van de Noordzee.

Het OFL laat weten: ‘Door het invullen van een digitale vragenlijst kunnen alle maatschappelijke betrokkenen hun concrete ideeën en oplossingen inbrengen. Hierbij is de inbreng bij voorkeur gericht op hoe de opgaven rond voedsel, energie en natuur samen kunnen gaan en elkaar kunnen versterken. Iedereen die een oplossing of een concreet idee heeft, is welkom dit in te brengen. Dit kan individueel zijn of namens een groep/organisatie/bedrijf. U heeft hiervoor tot en met 23 april 2019 de tijd.’

Behoefte aan meer informatie, of gelijk een idee indienen? Kijk dan hier.