Mare Liberum: 400 jaar vrije zee - Stichting De Noordzee

Op 12 december bracht NRC Handelsblad een artikel over Mare Liberum: het principe van de Vrije Zee, uitgedokterd door Hugo de Groot in 1609. Zijn idee hierachter was dat niemand de ruimte op zee kon claimen en dat dus iedereen recht op vrije doorvaart had. Voor de koopmannen van de Verenigde Oostindische Compagnie gaf dit een juridische basis om ongehinderd naar Azië te varen, maar anno 2010 is de Vrije Zee niet meer onbetwist.
In een reactie naar NRC Handelsblad op het artikel heb ik aangevoerd dat Hugo de Groot ongetwijfeld een clausule had ingebouwd voor bescherming van de zee, als hij had geweten hoe de zeeën 4 eeuwen later bedreigd zouden worden.
Lees hieronder mijn reactie, gepubliceerd in het NRC Handelsblad van 19 december.