Maria Damanaki: Het hoofdstuk illegale visserij moet gesloten worden - Stichting De Noordzee

Op een seminar in het Europese parlement heeft Comissaris voor Visserij Maria Damanaki benadrukt dat de Commissie wil garanderen dat EU subsidies niet meer worden verstrekt aan vloten die betrokken zijn bij illegale visserij.
Volgens de laatste statistieken wordt negentien procent van de globale visvangsten Illegaal gevangen (ref: document). Volgens Damanaki zou de EU op internationaal niveau een sleutelrol moeten spelen in het tegengaan van illegale vangsten door middel van het toepassen van een IUU (illegal, unreported & unregulated) reglement. Dit zou betekenen dat er strengere voorwaarden komen op het ontvangen van subsidies vanuit de EU. Vloten moeten hierbij bewijs leveren dat ze niet betrokken zijn bij illegale visserij en dus niet op de zwarte lijst staan.
Volgens Damanaki is de aankomende herziening van het GVB de perfecte gelegenheid om dit IUU reglement te implementeren, zodat EU subsidies niet meer zullen bijdragen aan illegale visserij.