Mariene biodiversiteit in de hele wereld loopt gevaar! - Stichting De Noordzee

Gisteren is in Nagoya (Japan) bij de 10e “Conference of Parties’ het rapport “the Marine Biodiversity Assessment and Outlook: Global Synthesis by the UN Environment Programme (UNEP)” gepubliceerd. Dat rapport laat zien dat er toenemende bedreigingen zijn voor de mariene biodiversiteit, door onder meer vervuiling, overbevissing en klimaatverandering. Het voorspelt onder andere dat in 2050 de productiviteit in bijna alle gebieden is afgenomen en daarmee ook de visvangsten. Wereldwijd zullen kleiner vissoorten lager in de voedselketen domineren. Daarnaast worden problemen met nitraattoename en invasieve soorten voorspeld.
De verdergaande afname in mariene biodiversiteit zal de veerkracht van mariene en kustecosystemen tegen de effecten van klimaatverandering aantasten. Ook zullen de ecosystemen minder goed in staat zijn de effecten van klimaatverandering te mitigeren.
De VN onder-secretaris Generaal en UNEP executive director waarschuwt ook voor economische consequenties voor diensten zoals visserij, klimaatbeheersing, maar ook toerisme, als de impacts op het mariene milieu ongecontroleerd en onverminderd doorgaan. Het rapport, gebaseerd op 18 regionale rapporten onderstreept dat ambitie en actie nodig zijn.
Ik hoop dat dit rapport ook in Nederland ter harte wordt genomen, en dat de overheid, gebruikers van de zee, maar ook ‘de maatschappij’ zich nu echt gaat inspannen voor een schone en gezonde zee!