Matroos betrapt op dumpen afval in zee - Stichting De Noordzee

Op Youtube zijn beelden te zien van een medewerker van de Mediterranean Shipping Company (MSC) die een aantal vuilniszakken overboord gooit. Dit incident bevestigt het beeld dat Stichting De Noordzee al langer heeft: afval van schepen gaat regelmatig ‘over de muur’. Alle schepen moeten zich houden aan internationale regelgeving, waarbij het verboden is om afval over boord te gooien.

Bijna de helft van het afval dat op de Nederlandse Noordzeestranden wordt gevonden, is afkomstig van schepen (zeevaart en visserij). Dit blijkt uit resultaten van de strandmonitoringen van Stichting De Noordzee en opruimacties met vrijwilligers. Hierbij worden veel touwen en netten gevonden, maar ook regelmatig flessen, tandpasta’s en schoonmaakmiddelen met een exotische taal. Zie ook het rapport van 10 jaar strandmonitoringen. Ook zeevarenden geven regelmatig aan dat afval overboord gegooid wordt, beelden om dit te bewijzen ontbraken echter tot nu toe.

Afval overboordOvertreding Volgens MSC Cruisseschepen gaat het om een ‘oud’ incident van vorig jaar. Een bemanningslid van een cruiseschip gooide toen een lading vuilniszakken voor de kust van Brazilië overboord. Een passagier maakte hiervan een filmpje vanaf een  hoger gelegen dek. De nieuwe beelden zouden van hetzelfde incident zijn, gefilmd vanuit een andere hoek. Hoe dan ook is dit incident een overtreding, want plastic mag al langer niet overboord gegooid worden, volgens de regels van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO); MARPOL Annex V.

Oplossing De oplossing voor scheepsafval ligt in de haven. Havens dienen goede Haven Ontvangst Voorzieningen  (HOV’s) te hebben, hier is zelfs een Europese richtlijn voor opgesteld. De voorzieningen zijn in Nederlandse havens dan ook prima op orde, het aantal schepen dat afval afgeeft stijgt al jaren. Het doel om afval afkomstig uit de zeescheepvaart uit de plastic soep te halen is echter nog niet bereikt, wat blijkt uit het afval dat op de stranden aanspoelt. Stichting De Noordzee pleit voor het verplicht afgeven van afval door zeeschepen in de haven, een schip mag dan niet met afval de zee weer op. Nog te vaak vertrekt een schip zonder afval af te geven, en dat terwijl de voorzieningen in de haven hiervoor wel aanwezig zijn.