Maximaal duurzame vangsthoeveelheden voor Noordzee vis in 2021 bekend - Stichting De Noordzee

ICES geeft hierin aan hoeveel vis in 2021 op duurzame wijze gevangen kan worden. De meeste soorten die belangrijk zijn voor de Nederlandse visserij staan er goed voor en het advies blijft stabiel, deze stabiliteit geeft aan wat er bereikt kan worden met goed beheer. De enige uitzondering hierop is kabeljauw, met deze soort gaat het al een aantal jaar zeer slecht en er zal een forse vermindering nodig zijn in de vangst.  Dit jaar is een alles behalve normaal jaar voor de visserij: enerzijds zal  Brexit een ongekende verandering brengen in het beheer van de visserij op de Noordzee en anderzijds zorgde Covid-19 ervoor dat het advies veel beknopter is dan voorgaande jaren, waardoor we minder weten over aannames en onzekerheden in het advies.

Goed beheer werkt

De prognose voor soorten die voor Nederland van het grootste commerciële belang zijn (haring, tong en schol) ziet er goed uit, de visserij is in balans met wat er ieder jaar aan jonge vis bijkomt en dit lijkt voorlopig ook zo te blijven. Dit geldt ook voor de belangrijke bijvangstsoorten tarbot , griet en wijting. En zelfs zeebaars, een soort die een paar jaar geleden nog op instorten stond, krabbelt langzaam weer op en is dit jaar voor het eerst op een niveau dat er geen direct gevaar meer is. Dit positieve beeld is niet vanzelf tot stand gekomen. In 2013 is de politieke keuze gemaakt om alle in Europa beviste soorten alleen nog op een niveau van Maximaal Duurzaam Oogst te bevissen en nu zien we dat deze duidelijke richtlijn een zichtbaar resultaat oplevert.

Kabeljauw in de problemen

Waar dit nog niet voor opgaat is kabeljauw. Deze soort is al een aantal jaar in een zeer slechte staat en er zal een grote verlaging van de visserijdruk moeten komen om deze soort te laten herstellen. Vorig jaar is het quotum al met 50% verlaagd. De wetenschappers zeggen dat hier dit jaar nog 17% vanaf moet om het pad naar herstel in te zetten. Afspraken maken over kabeljauw is  gecompliceerd, omdat deze soort gezamenlijk wordt beheerd met Noorwegen en de politieke belangen rond kabeljauw groot zijn. Dit wordt door de Brexit nog verder gecompliceerd.

Brexit

Als het Verenigd Koninkrijk op 1 januari 2021 de EU definitief verlaat zijn zij niet langer gebonden aan EU wetgeving en zal er op een nieuwe manier ​moeten worden onderhandeld over alle visbestanden op de Noordzee. Op dit moment staat er nog niets op papier over hoe die onderhandelingen moeten verlopen. Alle processen er omheen spelen zich volledig af achter gesloten deuren. De verantwoordelijkheid van visserijministers in de EU is onverminderd om de doelen van onze Europese wetgeving te behalen, maar door het gebrek aan transparantie is de vraag of duurzaam beheer van de Noordzee overeind blijft staan in het geweld van economische belangen. Wij hopen dat de onderhandelaars kijken naar de positieve resultaten die duurzaam visserijbeheer opleveren voor de vis en de vissers, en dit als basis nemen voor het toekomstig beleid.

FotoLindaWebsite

Linda Planthof

Projectleider Duurzaam Voedsel

Het doel was altijd om wetenschappelijk onderzoeker te worden en zo bij te dragen aan de vele kennisleemtes die er bestaan rondom het leven …
Profielpagina