Meer bruinvissen in windpark - Stichting De Noordzee

Vorige week kreeg ik een heel interessant artikel opgestuurd over onderzoek naar bruinvissen in het Offshore windpark Egmond aan Zee. Wat blijkt? Nu de windturbines draaien, komen er significant meer bruinvissen in het windpark dan daarbuiten. Dat is goed nieuws! Blijkbaar maken draaiende windmolens niet zoveel lawaai, dat ze de bruinvissen uit het gebied verjagen.
Het is niet duidelijk, waarom er meer bruinvissen in het park zitten. Een theorie is dat er meer voedsel in het park aanwezig is. Een andere theorie is dat er binnen het park veel minder scheepvaart is in een zeer druk gebied en dat de bruinvissen het als rustig gebied ervaren. Dit moet natuurlijk wel verder uitgezocht worden. Vooral ook omdat in een ander park in Denemarken het aantal bruinvissen in het park lager was dan in de omgeving, en een ander park (ook in Denemarken) geen verschil liet zien binnen en buiten het park.
De aanleg van windparken is een ander verhaal. Vooral heien, de in Nederland gangbare methode, geeft zoveel geluid en verstoring dat bruinvissen tijdens de aanleg uit het gebied verdwijnen. Wij hebben dan ook zelf een project waarin we zoeken naar andere bouwmethoden, juist om dit effect te voorkomen.
Wanneer windparken inderdaad geen negatieve effecten op bruinvissen zullen hebben, dan biedt de Noordzee wellicht nog meer gebieden waar windparken gebouwd kunnen worden, zonder negatieve effecten op het zeeleven. We zullen de ontwikkelingen nauw in de gaten blijven houden.