Meer dan de helft van de gemeenten verbiedt of ontmoedigt ballonoplatingen - Stichting De Noordzee

In één maand steeg het aantal gemeenten van 37% naar 55%

Persbericht – Stichting De Noordzee boekt groot succes met haar campagne tegen ballonoplatingen. Sinds de start van deze campagne vorige maand hebben zoveel gemeenten beleid tegen ballonoplatingen aangekondigd dat het aantal gemeenten met een verbod is gestegen van 17% naar 24%, en het aantal gemeenten met ontmoedigingsbeleid van 20% naar 31%. Inmiddels zijn er dus 85 gemeenten met een verbod, en 109 met een vorm van ontmoedigingsbeleid. In de resterende gemeenten staat het thema in minstens vijfentwintig gevallen op de agenda, bijvoorbeeld omdat een lokale politieke partij een motie voorbereidt.

Elke ballon die de lucht in gaat, komt weer naar beneden. Veel gemeenten besluiten het oplaten van ballonnen te verbieden omdat dit een negatieve impact heeft op natuur en milieu. Zeezoogdieren, vogels en vissen zien de ballonnen aan voor voedsel en raken verstrikt in de ballonlinten.

Snelle groei
“In korte tijd zien wij een enorme positieve ontwikkeling,” vertelt Marijke Boonstra, projectleider Schone Zee bij Stichting De Noordzee. “Het aantal gemeenten met beleid tegen ballonoplatingen groeit snel. Een jaar geleden had 5% van de gemeenten zo’n verbod, een maand geleden 17% en nu al 24%. Zo zorgen we er met z’n allen voor dat er geen ballonnen meer in de Noordzee terechtkomen.”

Grote verschillen tussen provincies
Landelijk groeit het aantal gemeenten dat ballonoplatingen verbiedt, maar de verschillen tussen provincies zijn groot. In de provincie Friesland heeft bijna 65% van de gemeenten een verbod ingesteld, terwijl dit in de provincie Limburg maar 3% is. In de provincie Groningen stelde 75% van de gemeenten een verbod of ontmoedigingsbeleid in, terwijl in de provincie Overijssel 72% van de gemeenten nog geen enkele vorm van beleid heeft vermeld. Marijke Boonstra benadrukt: “Wij hopen dat buurgemeenten elkaar stimuleren om te stoppen met ballonoplatingen.”

Oproep van de minister
Veel burgers, politieke partijen en milieuorganisaties steunen de campagne van Stichting De Noordzee. Ook de minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen heeft begin april nog een oproep gedaan waarin ze gemeenten aanspoort om het oplaten van ballonnen te verbieden om zeevogels te beschermen tegen plastic zwerfafval.

Over Stichting De Noordzee
Stichting De Noordzee is een onafhankelijke natuur- en milieuorganisatie en is dé organisatie als het gaat om bescherming en duurzaam gebruik van de Noordzee. De stichting richt zich op vier doelen: ruimte voor natuur, schone zee, duurzaam voedsel en natuurvriendelijke energie. Samen met anderen werken wij aan een schone en gezonde Noordzee.