Meer samenwerking tussen eco-labels schone scheepvaart mogelijk - Stichting De Noordzee

Op donderdag 6 oktober vond het seminar Financiële Incentives voor een Schone Scheepvaart plaats in Amsterdam. Dit was een event van het Platform Schone Scheepvaart waar Stichting De Noordzee partner is. Het platform heeft als doel om vanuit de maritieme sector te werken aan minder scheepemissies, kennis te delen ten behoeve van de toepassing van emissie reducerende technieken en daarmee bedrijfs- en milieubelangen te verenigen en een schonere scheepvaart te bewerkstellingen. 

Om zeetransport te verduurzamen en de milieuprestaties van reders en zeeverladers aan te tonen zijn de afgelopen jaren een aantal labels, indexen en certificeringsmethoden ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de Green Award, The Clean Shipping Index en de Environmental Ship index. Onder leiding van dagvoorzitter Sibrand Hassing (Director Fleet Operations Europe bij Holland America Line) is er o.a. ingegaan op de verschillende financiële incentives en eco-labels die er voor de scheepvaart zijn, de resultaten van de MVO Nederland rapportage “Ranking of the Ships” en werd er afgesloten met een geanimeerde paneldiscussie. In de praktijk blijkt dat er maar zo’n 10-15% van de wereldwijde vloot gebruik maak van de bestaande incentives en eco-labels. Uit de discussie bleek dat meer samenwerking tussen de initiatieven mogelijk rederijen kan helpen om de voordelen (financiële baten, competitieve voordelen, vergroten duurzaamheidsimago) van het gebruik te verduidelijken. Met het bij elkaar brengen van de initiatieven is een stap gezet om de samenwerking te versterken. 

Na het seminar werd de discussie voortgezet tijdens de Roundtable “Ranking the Ships” georganiseerd door MVO Nederland. Voor het event waren verschillende maritieme spelers (o.a. rederijen, scheepsbouwers) eco-label providers, rederijen, financiële spelers, FNV en Stichting De Noordzee uitgenodigd om gezamenlijk te brainstormen over hoe de maritieme sector op een toekomstbestendige manier het beoordelen van schepen in kan zetten voor verdere verduurzaming.

Lees hier het persbericht >

Volgende week volgt er een uitgebreid blog van onze projectleider Marijke Boonstra en wordt er ingegaan op de vraag of er al milieuwinst geboekt is.