Met hetzelfde gemak gooi je het in de afvalbak! - Stichting De Noordzee

Gisteren zond het programma ‘Vroege Vogels’ van de VARA een item uit over een fototentoonstelling van de Amerikaanse fotograaf Chris Jordan (zie link onderaan). Hij heeft een fotoreportage gemaakt van Albatros jongen die zijn gestorven aan verhongering door plastic. De ouders voeren de jongen met zoveel plastic dat het hongergevoel bij de jongen verdwijnt. Het gevolg is dat de jonge vogels sterven aan verhongering en op de broedplaatsen van de albatrossen bezaaid liggen met lijkjes albatros gevuld met plastic.
Ook in de Noordzee speelt dit probleem. De Noordse Stormvogel, ook wel Fulmar genoemd, is familie van de albatros. Uit onderzoek van IMARES door dhr. van Franeker blijkt dat van de onderzochte vogels 92% plastic in de maag hebben en dat deze vogels gemiddeld meer dan 36 plastic items in hun maag hebben, overeenkomend met 0,37 gram plastic per vogel.