Met je telefoon afval tellen op het strand - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee lanceert Coastwatch app
Stichting De Noordzee (SDN) lanceert een Android en iPhone app, waarmee afval op het strand geteld en geturfd kan worden. De stichting roept de hulp in van strandbezoekers om met de Coastwatch app gegevens te verzamelen over de hoeveelheid en het soort afval. Met deze waardevolle informatie wil SDN het afvalprobleem in zee bij de bron aanpakken.
De app zal komende zaterdag tijdens de Hoe schoon is jouw strand-opruimactie voor het eerst gebruikt worden. Deze grote actie vindt plaats in Wijk aan Zee, bij strandpaviljoen Het Strandhuis.
Jaarlijks verdwijnen grote hoeveelheden afval in de Noordzee. Het bewijs hiervan spoelt aan op het strand (gemiddeld 450 afvalitems per 100 meter strand). Het afval is afkomstig van bronnen op zee, zoals de scheepvaart en visserij, uit rivieren en van zwerfvuil van het land. De effecten van met name plastic afval op het leven in zee zijn zeer schadelijk. Zeedieren raken verstrikt, verstrengeld of komen om door verhongering ten gevolge van het afval. Het wordt steeds duidelijker wat de omvang van het afvalprobleem is.
De Coastwatch app is gebaseerd op de monitoringslijsten die Stichting De Noordzee al jaren gebruikt, o.a. voor haar eigen monitoringen en voor het lespakket Coastwatch. Doordat de gegevens centraal op een website opgeslagen worden, kan gekeken worden of de hoeveelheid afval op het strand (afkomstig uit zee) in een paar jaar tijd toe- of afneemt. “Bovendien weten we naast de hoeveelheid afval ook de herkomst van het afval. Doordat we het afval op het strand zo tot de bron kunnen herleiden, kunnen we gerichter te werk gaan om dit probleem op te lossen”, aldus Jeroen Dagevos, afvaldeskundige bij Stichting De Noordzee.
De met de app ingevoerde gegevens worden getoond op www.coastwatch.nl. De resultaten van de nationale opruimdag op 22 september worden ook gepubliceerd op www.noordzee.nl. Inschrijven voor 22 september kan nog via www.facebook.com/stichting.de.noordzee. Behalve in Wijk aan Zee worden er ook op MyBeach op Texel en op Terschelling opruimacties georganiseerd.

Meer over de app:

De Coastwatch app bestaat uit twee delen. Het eerste deel betreft het monitoren van afval. De afvalitems zijn ingedeeld in zes categorieën: plastic/kunststof; papier/karton; hout; glas; metaal; chemisch. Met hierbinnen weer subcategorieën. Het tweede deel betreft de meest voorkomende biologische aanspoelsels op het strand, tevens ingedeeld in categorieën: planten/wieren; kwallen; schelpen; slakken; kreeftachtigen; overige.
De app kan zonder internetverbinding gebruikt worden, baseert zich op de GPS locatie en heeft een start, pauze en stopknop. Na stop kunnen gegevens naar de database van Coastwatch.nl worden verzonden. Met behulp van locatie van de GPS wordt de locatie geplot op de kaart.
De app is te downloaden in zowel de Android als iPhone store. Zie ook: www.noordzee.nl/coastwatch-app