Milieuministers stemmen voor Natuurwet - Stichting De Noordzee

De goedkeuring van de wet door de meerderheid in de Milieuraad is een belangrijke stap voor natuurherstel en biodiversiteit in de Noordzee. Een krachtige Noordzeenatuur is essentieel voor de economie, ons welzijn en in de strijd tegen klimaatverandering.

Stichting De Noordzee en de anderen natuur- en milieuorganisaties betreuren dat Nederland het voorstel niet heeft gesteund en zich niet heeft uitgesproken voor natuurherstel. Ondanks de positie van de Nederlandse regering, keurde een groot deel van de Europese lidstaten de wet wel goed.

Volgende week stemming in het Europees Parlement

Deze positieve positie van de Europese Raad van Milieuministers is een steun in de rug voor de Milieucommissie van het Europese Parlement. Volgende week stemt deze commissie over het voorstel en zet daarmee de toon voor de plenaire stemming in het Europees Parlement begin juli. De organisaties roepen de Europarlementariërs op om niet aan kortetermijnpolitiek te doen en de Natuurherstelwet ook te omarmen.

Bedrijven, wetenschappers en Europeanen willen de wet

De steun voor de wet groeit. Meer dan honderd grote bedrijven, 3.000 wetenschappers over de hele wereld en de windindustrie staan achter deze natuurherstelwet. Ruim 907.000 Europeanen hebben de petitie van natuurorganisaties al getekend, die aangeboden wordt aan het Europees Parlement.

euo–oceana-carlos-minguell-20170819_farne-islands_6801_36570984061_o

7 mythes over Europese Natuurherstelwet ontkracht

Deze maand wordt in Brussel gestemd over het voorstel voor een Europese Natuurherstelwet. Die is bedoeld om na decennia van biodiversiteitsverlies…