Milieuorganisaties roepen in manifest op tot schonere havens en scheepvaart - Stichting De Noordzee

Vanmiddag bood prof. dr. ir. Leo Jansen, voorzitter van Stichting De Noordzee, namens 16 (inter)nationale milieuorganisaties het ‘Manifesto Clean Shipping’ aan aan de Rotterdamse wethouder Harbers van haven, economie en milieu. Aanleiding is de C40 World Port Climate Conference (WPCC), die vandaag in Rotterdam van start ging en tot vrijdag duurt.
Met het manifest doen de milieuorganisaties een oproep aan de deelnemers van de conferentie, de 40 grootste havens in de wereld, om met concrete plannen te komen die wereldwijd havens en scheepvaart schoner maken.
In het manifest staan zes concrete actiepunten waar volgens de 16 milieuorganisaties tijdens de havenconferentie concrete plannen voor moeten komen:
– verlaag de CO2 voetafdruk (Carbon footprint) van schepen en gerelateerde activiteiten in havens
– verlaag de CO2 uitstoot door het introduceren van ‘nieuwe navigatiemethoden’
– introduceer lagere havengelden voor schonere schepen en hogere havengelden voor de meest vervuilende schepen
– maak gebruik van walstroom in de havens
– stel een goede, ambitieuze standaard voor de kwaliteit van scheepvaartbrandstoffen (marine bunkers)
– investeer in ontwikkeling en gebruik van duurzame energie in de havens en op schepen.
Tijdens de World Port Climate Conference (9-11 juli) komen de 40 grootste havens ter wereld in Rotterdam bijeen. Een goed initiatief, maar de milieuorganisaties vrezen dat er een hoop gepraat zal worden en concrete plannen vooral op de lange baan worden geschoven. Het manifest dient als extra aanmoediging snel tot acties over te gaan.
Havens zouden een sleutelrol moeten vervullen in de verduurzaming van scheepvaart. Zeescheepvaart is als grootste goederenvervoerder ter wereld belangrijk voor de wereldeconomie, maar er spelen een hoop milieuproblemen. Schonere scheepvaart kan alleen in internationaal verband geregeld worden, besluitvorming is langzaam. Havens zijn de schakel tussen land en zee en kunnen direct invloed uitoefenen op de scheepvaart.
Het manifest is een initiatief van 16 nationale en internationale milieuorganisaties:
Stichting De Noordzee, Rotterdams Milieucentrum, Amsterdams Milieucentrum, Milieudefensie, Stichting Natuur en Milieu, Haags Milieucentrum, Zeeuwse Milieufederatie, Noordhollandse Milieufederatie, Bond Voor Beter Leefmilieu, European federation for Transport environment T&E, Acid rain, Friends of the Earth International, Friends of the Earth US, Bellona Foundation, Aktions Konferenz Nordsee, Seas At Risk.