Milieuprestaties van schepen langs de meetlat - Stichting De Noordzee

Gisteren was ik één van de sprekers bij een seminar van het Platform Scheepsemissies in samenwerking met IMARES. Het seminar had als onderwerp: Milieu indices in de zeescheepvaart.
De bijeenkomst werd gehouden op de 31ste verdieping van het World Port Center in Rotterdam, een prachtige locatie met schitterend uitzicht over de haven. De verschillende milieu indices hebben allen tot doel om milieuprestaties van schepen te meten en scheepvaart schoner te maken. Wel verschillen ze van elkaar, wat vooral bij ondernemers in de sector tot verwarring leidt.
Clean Shipping Index
De Zweedse Clean Shipping Index, waar mijn presentatie over ging, is een instrument dat ladingeigenaren gebruiken bij het evalueren van de milieuprestaties van aanbieders van zeevervoer. Deze index omvat alle emissies van een schip, uitstoot van CO2, NOx en SOx en ook vervuiling van het water, zoals afval, chemicaliën in antifouling, smeermiddelen, koelmiddelen en schoonmaakmiddelen die aan boord worden gebruikt. Er zijn momenteel 24 grote Zweedse bedrijven, waaronder H&M, Ericsson en Volvo Logistics die deze Index gebruiken bij hun keuze voor de transporteur. Vanaf 11 november hebben bedrijven buiten Zweden de mogelijkheid zich bij dit netwerk te voegen, tijdens een bijeenkomst die wij organiseren.
Nul emissie
Het is hoopgevend om te zien dat er vanuit verschillende hoeken, en juist ook vanuit marktpartijen zoals havens, gewerkt wordt aan schonere scheepvaart. Nu is het zaak ervoor te zorgen dat de verschillende initiatieven elkaar niet in de weg gaan zitten, maar juist versterken. Hiervoor is mijns inziens nodig dat de meetmethoden op elkaar worden afgestemd. Gezien de positieve stemming en goodwill onder verschillende partijen ben ik ervan overtuigd dat dit kan.