Milieuregels zeescheepvaart op cruciaal kruispunt - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee heeft samen met de overige milieuorganisaties van de Clean Shipping Coalition (CSC) een ‘brandbrief’ gestuurd aan de Internationale Maritieme Organisatie (IMO), de VN organisatie vlag imovoor de scheepvaart. Aanleiding voor de brief zijn de uitspraken van Secretaris Generaal van de IMO, Koji Sekimizu, tijdens een conferentie in Cyprus enkele weken geleden. Hier stelde hij dat hij de wereldwijde afspraken over het zwavelgehalte in scheepsbrandstof te streng vindt en dat hij denkt dat laagzwavelige brandstof niet op tijd beschikbaar zal zijn. Ook liet hij weten dat ‘de kosten van de maatregelen niet door de zeevaart gedragen kunnen worden’.
Stichting De Noordzee (SDN) en de CSC wijzen de Secretaris Generaal in de brief erop dat de olie-industrie al vele jaren weet van de brandstofeisen en de brandstof beschikbaar heeft. Het doorberekenen van extra milieukosten aan eindgebruikers is bovendien gebruikelijk in elke moderne industrie. Terugdringing van zwavelemissies (en daarmee ook fijn stof) zijn hoogstnoodzakelijk voor het milieu, de natuur, de menselijke gezondheid en ook voor de maritieme sector zelf. In Europa zal de scheepvaart – als er geen maatregelen worden genomen – in 2020 de grootste veroorzaker worden van smog en zwaveluitstoot.
De uiterst conservatieve uitspraken van de SG lijken toegefluisterd door een monstercoalitie van Rusland en ‘bondgenoten’, die elke mogelijkheid aangrijpen om milieumaatregelen te dwarsbomen.
De IMO zegt in al haar uitingen te willen streven naar een ‘Clean, Sustainable Shipping’. SDN en de CSC willen de IMO aan deze belangrijke doelstelling houden en pleiten in de brief dat het als mondiale regelgever koers moet zetten naar een ‘moderne, duurzame thuishaven’.
In 2010 heeft Stichting De Noordzee samen met 7 andere NGO’s uit de VS en Europa de Clean Shipping Coalition (CSC) opgericht. Eelco Leemans (directeur Stichting De Noordzee) is vanaf de oprichting President van dit platform. Zie www.cleanshipping.org voor een overzicht van de aangesloten organisaties.
Lees hier de volledige brief aan de IMO >>