Minder bruinvissen voor de kust - Stichting De Noordzee

De dalende trend in het aantal waarnemingen van bruinvissen langs onze kust sinds 2006 zet ook dit jaar door. Ondanks deze landelijke daling is er een stabiel aantal bruinvissen in de Oosterschelde, en zwemt er één eenzame bruinvis in de Grevelingen. Dit blijkt uit een analyse door walvis- en dolfijnenkenner Kees Camphuysen.
Tot in de jaren tachtig werden er langs onze kust maar weinig bruinvissen gezien. Maar vanaf 1999 nam het aantal waarnemingen explosief toe, met als hoogtepunt 2006. Toen werden er meer dan 900 bruinvissen waargenomen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bruinvissen in het noordelijk deel van de Noordzee onvoldoende voedsel konden vinden en naar het zuiden trokken.
De verwachting is dat er dit jaar ruim 200 dieren zullen worden waargenomen. Inclusief de waarnemingen in de Oosterschelde, waar zich sinds een paar jaar een kleine groep bruinvissen heeft gevestigd. Deze groep verblijft daar het hele jaar door, in tegenstelling tot de meeste andere bruinvissen langs de kust. Die worden vooral in de winter en het voorjaar gezien. Ook in de Grevelingen bevindt zich een bruinvis. Een hele bijzondere, want deze zwemt graag met zeilboten mee. En dat is voor bruinvissen zeer ongebruikelijk gedrag. Over de oorzaken van de afname is nog weinig bekend. De vraag is dan ook of het patroon van de laatste jaren zich zal voortzetten.
Stichting De Noordzee verzamelt meldingen van bijzondere waarnemingen op de Noordzee. Niet alleen van bruinvissen en andere zeezoogdieren maar ook van minder prettige zaken als drijvend afval of olie. Met een goed inzicht in het voorkomen van zeezoogdieren, de veiligheid en de milieusituatie op zee kunnen wij richting de overheid en gebruikersgroepen op zee werken aan een goede bescherming van de Noordzee. Meld ons daarom welke opmerkelijke dieren of dingen je tegenkomt aan het strand of op zee via de meldingenkaart!