Minder witsnuitdolfijnen in de Zuidelijke Noordzee - Stichting De Noordzee

Voor de Nederlandse kust zwemmen de laatste jaren steeds minder witsnuitdolfijnen. Dit blijkt uit tellingen die Stichting Rugvin sinds 2005 tussen Hoek van Holland en Harwich uitvoert.
In 2005 is Stichting Rugvin gestart met maandelijkse tellingen vanaf de brug van de Stena Line veerboten die dagelijks tussen Hoek van Holland en Harwich varen. Het opvallendste resultaat hiervan is een duidelijke afname in het aantal waargenomen witsnuitdolfijnen (Lagenorhynchus albirostris).
 
Waar de witsnuitdolfijnen in 2005 nog ruim 30% van alle waarnemingen uitmaakten, is dat in 2009 gezakt tot nog maar 3%. Volgens Frank Zanderink, coördinator van Rugvin, is het niet duidelijk waardoor dit komt: “Het lijkt erop of deze soort net zo snel weer uit de Nederlandse wateren verdwijnt als hun verschijning in de jaren tachtig”.
Naast de witsnuitdolfijnen worden er ook regelmatig bruinvissen gezien. In tegenstelling tot de aantallen witsnuitdolfijnen lijkt hier geen sprake van een grote afname. Het aantal waargenomen dieren per jaar en maand is relatief stabiel. In de maanden februari en maart worden ze het meest waargenomen. Deze piek op zee komt overeen met de piek in waarnemingen die op dat moment vanaf de kust worden gedaan. De minste dieren worden waargenomen in de zomer. Dit wijst erop dat zowel witsnuitdolfijnen als bruinvissen in de zomermaanden wegtrekken naar andere delen van de Noordzee. Rugvin heeft sinds de start van de tellingen in 2005 in totaal 79 witsnuitdolfijnen en 249 bruinvissen waargenomen.
Rugvin is in 2005 opgericht met als doel om onderzoek te doen naar walvisachtigen in de Noordzee en de resultaten via voorlichting en educatie aan het Nederlandse publiek bekend maken. Sinds 2005 werkt St. Rugvin samen met Stena Line en verrichten vrijwilligers elke maand tellingen vanaf de veerboot tussen Hoek van Holland en Harwich. Het werk van Rugvin wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van het WNF-INNO-fonds. Meer informatie over Rugvin is te vinden op www.rugvin.nl.