Mini-docu: De Rijke Noordzee Expeditie #1 - Stichting De Noordzee

Bekijk nu het verhaal van onze eerste expeditie voor De Rijke Noordzee: een keerpunt voor onderwaternatuur in windparken.

Ooit was de Noordzeebodem bezaaid met natuurlijke riffen, waar vissen, schaal- en schelpdieren zich thuis voelden. In deze pilot onderzoeken we nu samen met Natuur & Milieu, ASN Bank, Eneco Luchterduinen en Van Oord hoe we deze natuur in een windpark kunnen versterken. Van de eerste expeditie hebben we een mini docu gemaakt. Kijk je met ons mee?


 


Vanuit de haven van IJmuiden zijn de rifstructuren met een installatieschip van Van Oord geplaatst in windpark Eneco Luchterduinen op ca. 20 meter diepte. Het kunstrif bestaat uit onder meer kooien met volwassen oesters en rifballen. De totale oppervlakte van deze pilot beslaat 3 hectare (100 x 300m).

Monitoring van de riffen
De natuurontwikkeling in het windpark wordt tot 2022 door Bureau Waardenburg, Sas consultancy en Wageningen Marine Research wetenschappelijk onderzocht met o.a. onderwatercamera’s. Hierbij zal bekeken worden of de oesters voldoende groeien en zich voortplanten, en of hun larven zich in de nabijheid vestigen en een rif gaan vormen.

Natuurlijke riffen vervullen een belangrijke functie. Ze filteren water en zijn een aanhechtingsplek voor en bron van voedsel. Helaas komen deze riffen door menselijk ingrijpen en ziektes vrijwel niet meer voor in de Noordzee. Deze organisaties onderzoeken nu wat de beste omstandigheden zijn om de onderwaternatuur op te laten bloeien in windparken op zee.  

Blauwdruk voor alle windparken
Windparken op zee zijn hard nodig in de strijd tegen klimaatverandering. De komende jaren groeit het aantal windparken in de Noordzee dan ook sterk. Deze grootschalige bouw van windparken zorgt voor ingrijpende gevolgen voor zowel de natuur als voor de ruimtelijke ordening op de Noordzee. Tegelijkertijd bieden windparken op zee kansen om, naast duurzame energie, positief bij te dragen aan de onderwaternatuur. 

Dit demonstratieproject draagt bij aan een blauwdruk voor natuurherstel onder water in windparken op zee, welke toegepast kan worden bij nieuw te bouwen windparken. Zo willen Natuur & Milieu en Stichting De Noordzee stimuleren dat de groei van windparken op zee hand in hand gaat met natuurversterking.

Ideale locatie
Vissen over de bodem is in windparken verboden. Daarnaast bieden de palen van windmolens een aanhechtingsplek voor zeeleven. Dat maakt windparken de ideale locatie voor het actief versterken van onderwaternatuur. De geplaatste oesters produceren larven, waardoor er in het gebied een volwaardig rif kan ontstaan dat veel andere soorten aantrekt, zoals krabben, vissen en zeehonden. Zo dient een windpark als kraamkamer voor onderwaternatuur. 


Windparken op de Noordzee bieden kansen en risico’s voor de natuur. Wil je hier meer over weten? Lees dan ons rapport. Meer weten over De Rijke Noordzee? Ga dan naar de website.