Minister houdt rug recht voor paling - Stichting De Noordzee

 
Minister Verburg heeft gisteren vastgehouden aan haar plan om dit jaar twee maanden, en volgend jaar drie maanden niet op paling te vissen. Zo moet de paling voor uitsterven behoed worden. Stichting De Noordzee geeft de Minister een compliment voor haar duidelijke stellingname.

Gisteravond 10 september was de Minister in het debat met de kamer glashelder over de paling. Haar pleidooi liet aan niets te wensen over. Ze gaf aan dat het dramatisch gesteld is met de paling. Niet alleen Nederlandse maar ook gerenommeerde onderzoekers in Europa bevestigen dat er nu nog maar 5% van de aal over is van het bestand in de jaren ‘70 – ’80. De intrek van de glasaal is nog maar 1% van wat het was. En erger, de neerwaartse trend zet alleen maar door, als voorbeeld noemde ze dat de glasaalintrek van 2009 de helft is van de intrek die plaatsvond in 2007!! De Minister gaf daarbij te kennen dat iedereen die deze harde feiten ontkent en niet inziet dat harde maatregelen nodig zijn, aan struisvogelpolitiek doet.
Compliment
Een compliment dus voor de Minister omdat ze duidelijk aangaf dat ze wil werken aan herstel en de rekening niet nog verder naar de toekomst wilt doorschuiven. Zij heeft in opdracht van de Kamer eerder dit jaar, een plan van de beroepsvissers drie keer voorgelegd aan Eurocommissaris Joe Borg in Brussel. De Minister heeft haar best gedaan om het plan van de vissers te presenteren als proefproject.
Brussel onvermurwbaar
Maar Borg was onvermurwbaar. ICES, de internationale organisatie met gerenommeerde onderzoekers, die adviseert aan Borg over alle nationale aalbeheersplannen van de lidstaten, was duidelijk: het Nederlandse plan was onvoldoende. ICES geeft aan dat het onverantwoord is om te blijven vissen en ook Nederland zal dus visserijbeperkende maatregelen moeten nemen. Het plan van de vissers om 157 ton paling over de dijk zetten en ondertussen onbeperkt door te vissen is gewoon niet voldoende. Zo wordt de paling geen enkele kans op herstel gegeven.

Politieke partijen negeren wetenschappelijk advies

Het was bijna gênant hoe diverse politieke partijen (CDA, VVD, SGP, PVV, PvdA, SP) de wetenschappelijke kennis over de paling en de duidelijke boodschap uit Brussel negeerden. Er werd gesteggeld over cijfers, maar ze onthielden zich van de verantwoordelijkheid om het probleem daadwerkelijk aan te pakken. Ten overstaan van een zaal vol vissers, gaven ze aan dat ze liever het ambacht, dan de paling wilde redden. Blijkbaar realiseren ze zich niet dat het ambacht sowieso niet meer kan bestaan als er geen paling meer is…

Concrete maatregelen

Als tegengewicht gaf Marianne Thieme van de Partij van de Dieren aan dat iedereen praat alsof er nog ruimte is om te onderhandelen. De paling is net als de panda een ernstig bedreigde diersoort en staat op de rode lijst van de IUCN. Het is te laat om een discussie te houden over 157 ton uitzetten versus 3 maanden sluiten; we moeten dat doen wat nodig is om de kans op enig herstel binnen tientallen jaren mogelijk te maken. Dat vraagt een volledige sluiting van de visserij en zorgen voor een zachte sanering van de sector.
Minister terug naar Brussel met afgekeurd plan?
CDA, SP, PvdA, VVD, SGP en PVV willen de Minister nog een keer terugsturen naar Brussel met het oude plan om 157 ton paling over de dijk te zetten… Zij willen haar dus met een door Brussel afgekeurd plan weer naar Brussel sturen?! Ondertussen wordt ook geëist dat de Minister in Brussel regelt dat de visserij op jonge aal in Frankrijk en Spanje wel wordt aangepakt. De Minister hield voet bij stuk en is hier niet mee akkoord gegaan. Zij houdt vast aan 3 maanden sluiting.

Hoe de paling te redden?

Grote kans dat de meerderheid in de kamer de komende weken toch gaat proberen Verburg met het afgekeurde plan naar Brussel te sturen. Echter, mijn vraag is of de partijen dan niet in de gaten hebben hoe zeer zij niet alleen de Minister maar heel Nederland te kijk zetten? En bovendien: kunnen ze niet inschatten dat zij daarmee de kans vergroten dat Brussel besluit het plan van de Minister wederom af te keuren, waardoor Brussel de Nederlandse palingvissers 50% sluiting oplegt zonder enige vergoeding (!). Dan zijn de vissers nog slechter af.
Herstelplan aal SDN
Als natuurorganisatie zouden wij 50% sluiten beter vinden voor de natuur. Sinds november 2008 leggen wij een plan aan de regering voor waarin we adviseren om samen met de vissers aan herstel te werken. Dat betekent dat binnen 4 jaar de visserij wordt afgebouwd. Een groot gedeelte van de visserij moet worden gesaneerd. Met een aantal vissers wordt vervolgens gewerkt aan aalherstel, waar geen ruimte is voor vissen voor consumptie, maar de kennis van de vissers gebruikt wordt ten behoeve van het herstel van de aal (‘blauwe diensten’, de visser als natuurbeheerder). Hierdoor kan niet alleen de paling maar ook ambacht en kennis gered worden.
Tja… En wat kunt u doen? Dat broodje paling, gewoon niet eten. Kies voor gerookte meerval of forel. Dat smaakt ook prima!