Ministers gokken met voorraden diepzeevis - Stichting De Noordzee

Tijdens de vergadering van de Visserijraad in Brussel deze week, hebben de ministers erop gegokt dat diepzeevissen twee jaar overbevissing nog wel zullen overleven. Ze hebben slechts hele kleine wijzigingen aangenomen in de vangstquota voor diepzeevis in 2011 en 2012.
Tegen alle wetenschappelijke adviezen in, hebben de ministers toegestemd met het ongewijzigd laten van de vangsthoeveelheden van verschillende soorten, waaronder de blauwe leng en zwarte haarstaart.
Diepzeevissen zijn zeer kwetsbaar voor overbevissing vanwege hun biologische eigenschappen en ook de geringe kennis over de soorten is een groot probleem. In tegenstelling tot de meeste visbestanden in de Noordzee kunnen diepzeevissen maar heel langzaam herstellen van overbevissing.
Wij zijn het met onze koepelorganisatie Seas At Risk eens dat de ministers de diverse VN afspraken serieus zouden moeten nemen, en diepzeevangsten progressief uitfaseren totdat er maatregelen genomen zijn om duurzame exploitatie te verzekeren.