Motie tegen olielozingen aangenomen - Stichting De Noordzee

Tweede Kamerlid Remco Dijkstra (VVD) heeft een motie ingediend om olielozingen tegen te gaan. Afgelopen dinsdag is die motie aangenomen. Stichting De Noordzee strijdt al jaren tegen illegale lozingen van olie en andere stoffen in de Noordzee en is blij met deze motie.
“Het is fantastisch dat de heer Dijkstra deze stap zet en wij roepen de Minister op om de motie voortvarend uit te voeren: vergroot de pakkans en verhoog de boetes”, aldus Eelco Leemans, directeur Stichting De Noordzee.
Aanpak van illegale lozingen is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor eerlijke rederijen die hun olierestanten netjes bij havenontvangst-voorzieningen afleveren. Door vervuilers aan te pakken, pak je ook oneerlijke concurrentie aan.
De tekst van de motie luidt:
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat er sprake is van illegale olielozingen door de doorgaande scheepsvaart op de Noordzee en dat dit milieuschade tot gevolg heeft;
constaterende dat de pakkans gering is;
constaterende dat boetes voor illegale olielozingen voor de Nederlandse kust lager liggen dan in omringende landen;
roept de regering op, de pakkans van overtreders te vergroten, alsmede de boetes voor dergelijke overtredingen te verhogen,
en gaat over tot de orde van de dag.