Moties na containerramp MSC Zoe stranden in afwachten - Stichting De Noordzee

Vorige week debatteerde de Kamer over de containerramp met de MSC Zoe in januari waarbij 342 containers overboord gingen. Rond het debat werden twaalf moties ingediend door Kamerleden. Bij de stemming deze week bleek echter dat er op korte termijn niet veel gebeurt naar aanleiding van de moties. De minister wil wachten op de uitkomsten van lopende onderzoeken.

Van de moties werden er vijf verworpen. Drie hebben betrekking op een schadefonds om de kosten die onder meer gemeenten hebben gemaakt voor het opruimen alvast te betalen. Een andere, van Groenlinks, gaat over het evalueren van de huidige regels voor de technische eisen aan containervervoer. Ook een motie over het in meer detail bekend maken van de vrachtbrief aan alle partijen werd verworpen.

Eén motie, over het beter inzetten van vrijwilligers, werd overgenomen. Dat is een stap vooruit. De  andere, onder meer over het stellen van eisen aan schepen op de route boven de Waddeneilanden te varen, zijn aangehouden. De Minister wil wachten op de resultaten van verschillende onderzoeken. 

Ook Stichting De Noordzee wacht de onderzoeksresultaten met spanning af. We rekenen erop dat wanneer meer onderzoek is afgerond de aangehouden moties alsnog in stemming worden gebracht. Dat duurt nog even. Het onderzoek naar de oorzaken van de ramp en de eerste resultaten van het onderzoek naar de lange termijn ecologische gevolgen worden begin 2020 verwacht. We volgen de ontwikkelingen en blijven in de tussentijd aandacht vragen voor lessen die we nu al kunnen trekken.

Ondertussen laten berichten uit het getroffen gebied zien dat aandacht en actie hard nodig zijn. Lees bijvoorbeeld dit artikel over hoeveel rommel, inclusief een groot aantal printplaten nog op de zandplaten is te vinden. Ook rondom de wrakken boven de Waddeneilanden is veel troep te vinden.