Naast zeewierteelt nu ook onderzoek naar natuurversterking bij North Sea Farmers - Stichting De Noordzee
https://www.youtube.com/watch?v=oV9LgWRQZhk

Deze embed wordt niet getoond, omdat je geen toestemming hebt gegeven voor het gebruik van niet-functionele cookies. Alsnog akkoord?

Persbericht – De Rijke Noordzee, een initiatief van Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu, heeft een kavel in gebruik genomen bij North Sea Farmers. Op deze zogenoemde Offshore Test Site, vindt onderzoek plaats naar duurzame zeewierteelt. Deze onderzoekslocatie ligt zo’n 12 kilometer uit de kust bij Scheveningen. De Rijke Noordzee gaat haar kavel gebruiken om onderzoek te doen naar natuurontwikkeling in windparken op zee. Onderzoekers van De Rijke Noordzee hebben daar afgelopen maand verschillende oesterkooien en kunstriffen geplaatst.

‘We zijn heel erg blij met deze samenwerking. We doen veel onderzoek en hebben nu de mogelijkheid dichtbij de kust de nieuwste technieken en ontwerpen te testen. Eenmaal bewezen, kunnen we ze later in windparken op zee gaan gebruiken. Het is een prachtige stap, zo’n eigen testlocatie op zee’, aldus Erwin Coolen, programmadirecteur De Rijke Noordzee.

Primeur

De Offshore Test Site van de North Sea Farmers wordt gebruikt voor onderzoek naar zeewierteelt, het opwekken van duurzame energie en duurzame mosselteelt. De Rijke Noordzee is de eerste partij die een kavel gebruikt voor onderzoek naar ontwikkeling van onderwaternatuur en de terugkeer van oesterbanken. Op de bodem van de Noordzee zijn de omstandigheden zwaar, het is dus belangrijk om vooraf te weten of de ontwerpen bestand zijn tegen de stroming, golfslag en dynamiek van de bodem.

Dichtbij
Zo dichtbij de kust is het eenvoudiger om onderzoek te doen dan in de windparken zelf. De onderzoekslocatie is met kleine schepen bereikbaar, in relatief weinig tijd. Ook mag er gedoken worden, bijvoorbeeld om soorten te monitoren. In windparken zijn de eisen aan schepen hoog en is duiken niet toegestaan, waardoor expedities ernaar toe heel kostbaar zijn.

Prijswinnend rif
Deze week zijn de eerste oesterkooien en kunstriffen geplaatst. Beide constructies zijn van belang voor het opbouwen van natuurlijke riffen. Bij de oesterkooien kijken de onderzoekers met name naar het ontwerp: zakken ze niet in het zand en zijn ze stabiel genoeg. Wat betreft de riffen is de hoop dat ze krabben, zeeanemonen en vissen aantrekken en dat mosselen zich gaan hechten. Ook hopen de onderzoekers dat inktvissen de riffen zullen gebruiken om hun eitjes af te zetten. Het Britse ARC Marine ontwierp het rif. Zij wonnen er de Offshore Wind Innovation Challenge 2019 mee.

De Rijke Noordzee
De Rijke Noordzee doet haar werk vanuit de overtuiging dat windparken de toekomstige hotspots zijn voor natuur in de Noordzee. Omdat in de parken niet mag worden gevist, krijgt de natuur kans zich te ontwikkelen en opnieuw te floreren. In nauwe samenwerking met de wind-, waterbouwsector, wetenschap en overheid, wil de organisatie een blauwdruk ontwikkelen voor windparken in Nederland en op termijn wereldwijd. Dankzij een bijdrage uit het Droomfonds van de Nationale Postcode Loterij kan de Rijke Noordzee deze ambitie tot uitvoer brengen.

oesterbroed-de-rijke-noordzee

In Nederland gekweekte platte oesters uitgezet in zee

De Rijke Noordzee zet volgende stap naar herstel oesterbanken en onderwaternatuur. Persbericht – De Rijke Noordzee is dit jaar samen met een…