Najaar 2017: 8x duurzame scheepvaart - Stichting De Noordzee

Stichting De Noordzee pleit voor verduurzaming van de scheepvaart en we willen dat deze ontwikkeling sneller gaat. Soms lijkt het of er bijna niets gebeurt. Maar toch, slowly maar steady, net als een schip zelf… Het najaar is begonnen met een aantal interessante studies, aankondigingen en evenementen bij zowel de overheid, de politiek en het bedrijfsleven. Wat gebeurt er allemaal? Een selectie.

1. Onderzoek ladingeigenaren en duurzame scheepvaart

Ladingeigenaren, banken; iedereen die onderdeel is van de scheepvaartketen kan helpen bij de verduurzamingopgave. Ladingeigenaren kunnen duurzaamheidseisen stellen voor het vervoer van hun producten. Banken kunnen criteria opnemen of gunstige voorwaarden creëren bij het verstrekken van financiering. Samen met evofenedex, de branchevereniging van ladingeigenaren, onderzoeken we dit najaar in hoeverre ladingeigenaren bewust zijn van duurzaamheid van hun transport over zee, welke acties zij hier al op nemen en waar ze tegen aan lopen. Resultaten worden eind van het jaar verwacht. 

2. Nieuwe green deal scheepvaart 

Het nieuwe regeerakkoord brengt een nieuwe green deal, specifiek voor de scheepvaart. We zijn blij met de constatering dat de verduurzaming van de sector sneller moet. Stichting De Noordzee denkt graag mee over een efficiënte en effectieve invulling van een deze nieuwe green deal. 

3. Clean Shipping Index groeit

De Clean Shipping Index, die Stichting De Noordzee in Nederland promoot, verwelkomde nieuwe leden uit verschillende gremia. Onder meer twee rederijen en het Nederlandse GoodFuels werden officieel lid. Eind september vond bovendien de jaarlijkse netwerk meeting plaats. Stichting De Noordzee was erbij om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen in schone scheepvaart. www.cleanshippingindex.com.

4. 10-jarig bestaan Platform Schone Scheepvaart 

Deze maand bestaat het Platform Schone Scheepvaart 10 jaar. Stichting De Noordzee is een van de oprichters. In september werd dit gevierd met een jubileumseminar. Een interessante middag waarin de patstelling waar de sector zich in bevindt qua financiering van duurzaamheidsinvesteringen weer eens duidelijk werd. Maar waarin ook een voorbeeld van de binnenvaart liet zien dat het wel kan en het commitment van de sector aan de klimaatafspraken van Parijs werd benadrukt. Het eerstvolgende seminar van het Platform gaat over de Inventory of Hazardous Materials & Scheepsrecycling en vindt plaats op woensdagmiddag 6 december. Inschrijven kan hier.

5. Veel aandacht paraffinelozingen

Stichting De Noordzee pleit voor een verbod op het lozen van paraffine op zee. We zijn dan ook blij met de aandacht die het onderwerp op verschillende plaatsen krijgt. We zien het onderwerp in de pers, paraffinelozingen is een speerpunt voor nieuwe KIMO president Robert te Beesd en de Nederlandse overheid heeft in internationaal verband een voorstel ingediend voor een gefaseerde (regionale) aanpak van paraffine (en andere zgn. ‘hoog viscose stoffen en‘persistent floaters’). Dit voorstel is goed ontvangen en brengt hopelijk het einde van het lozen van paraffine op zee weer een stapje dichterbij.

6. Haven- en vaarwegtarieven koppelen aan milieuprestatie

In Zweden krijgen schone schepen vanaf januari 2018 tot 90% korting op de vaarwegbelasting. Een groot schip dat regelmatig Zweedse wateren aandoet kan hiermee op jaarbasis enkele tonnen besparen. De haven van Hamburg kondigde de introductie van een bonus malus systeem voor schepen aan. Gebruikmakend van verschillende milieu indices wordt milieuprestatie vertaald naar de portemonnee. Afhankelijk van de score van het schip krijg je korting (schone schepen) of betaal je een hogere bijdrage (minder schone schepen). De EU publiceerde afgelopen zomer een interessant rapport over differentiatie van havengelden met achtergronden bij dit onderwerp, hier te vinden.

7. Blue Scan: hulpmiddel voor verduurzaming keten maritieme bedrijven

Op de Europort beurs in Rotterdam is op 8 november ‘Blue scan’ gelanceerd. Blue Scan is een inkoopinstrument ontwikkeld door en voor bedrijven uit de maritieme sector. Bedrijven uit de sector kunnen hiermee hun ketenpartners langs een duurzame meetlat leggen en zo duurzaamheid via de waardeketen stimuleren. We hopen dat het bedrijven in de sector helpt meer te vragen om duurzaamheid. Meer informatie? Klik hier

8. Tweede Kamer vraagt om feiten scheepvaart

De Tweede Kamer publiceerde samen met een aantal wetenschappelijke instellingen een factsheet over scheepvaart. Groeit de scheepvaart in de toekomst of wordt hij juist minder door meer regionale handel? Wat zijn de huidige mogelijkheden voor financiering van verduurzaming van de scheepvaart? En welke technische mogelijkheden zijn er op de korte termijn? Het is hier te vinden. 

 

 

Beeld: OCEANA / Juan Cuetos