Nalatigheid overheid bij oliebestrijding - Stichting De Noordzee

Olie op strand van Hoek van Holland wordt al drie maanden niet opgeruimd.
Zon, zee, strand en olie. Dat is wat de bezoekers aan het strand van Hoek van Holland krijgen wanneer ze deze zomerse dagen hun handdoekje op het zand uitspreiden. Onder een dunne laag zand, ligt over een lengte van 1 km olie, aangespoeld uit zee. De olie had opgeruimd moeten worden door Rijkswaterstaat, maar dat is niet gebeurd. Op het strand van Hoek van Holland spelen kinderen nu in de olie. Stichting De Noordzee wil aandacht voor deze grote nalatigheid.
De olie op het strand van Hoek van Holland is afkomstig uit de haven van Rotterdam. Tijdens de zware storm van 18 januari 2007, kwam de ms Claudel in botsing met de kade van de Maasvlakte Olie Terminal (MOT). Hierdoor ontstond een lek in een MOT-leiding en een grote hoeveelheid ruwe olie stroomde de haven in. Uit de toenmalige berichtgeving werd duidelijk dat de olievlek afgeschermd werd en opgeruimd kon worden. Een deel van de olie is echter toch ontsnapt en op 20 januari op het strand van Hoek van Holland aangespoeld.
Rijkswaterstaat werd hiervan op de hoogte gesteld. De olie op het strand werd echter niet opgeruimd, maar onder gefrased. Verontruste buurtbewoners hebben maanden geprobeerd de olie opgeruimd te krijgen. Zonder resultaat. De olie ligt er nog steeds, zij het onder een dunne laag zand van zo’n 10 cm dik. In deze warme dagen spelen kinderen in een mengsel van zand en olie. Dat kán niet, vindt Stichting De Noordzee. Er zijn richtlijnen voor het opruimen van olie op het strand. Afhankelijk van de hoeveelheid olie, zijn of Rijkswaterstaat of de gemeente verantwoordelijk voor het opruimen ervan. Bovendien geldt het principe ‘de vervuiler betaalt’, dus ook de haven van Rotterdam heeft hier een aandeel in. Stichting De Noordzee wil dat deze verantwoordelijkheid genomen wordt en niet dat de olie letterlijk en figuurlijk onder geschoffeld wordt.