Namens miljoenen Nederlanders: we kunnen niet zonder natuur - Stichting De Noordzee

Namens miljoenen Nederlanders roepen 64 organisaties het kabinet op om door te pakken met natuurherstel

Veel Nederlanders zien dat het van belang is om nú op te komen voor de natuur. Zo vindt 88% natuur in Nederland essentieel en vindt 69% dat er méér natuur zou moeten komen, blijkt uit onderzoek van I&O Research eerder dit jaar.[1] Het kabinet heeft in het coalitieakkoord goede plannen gemaakt voor de natuur en het herstel hiervan. Nu is het de hoogste tijd om ze uit te voeren.

[1] Nederlanders hebben eerder een ecocentrisch dan een antropocentrisch natuurbeeld – I&O Research (ioresearch.nl).

In elkaar stortend kaartenhuis

De natuur in Nederland staat namelijk onder grote druk. Nergens in Europa gaat het zo slecht met de biodiversiteit als in Nederland. Geruisloos verdwijnen zeldzame, maar ook heel gewone planten en dieren uit ons land. Elk jaar weer. Nederland bungelt onderaan de lijst Europese landen als het gaat om oppervlakte beschermde natuur en wat betreft waterkwaliteit door vervuiling van onder andere mest, lozingen en andere verontreinigingen. Van de oorspronkelijk in Nederland voorkomende soorten is gemiddeld nog maar een fractie van hun populatie over. Deze afname is ook slecht nieuws voor ons.  Want als soorten uitsterven of verdwijnen stort het kaartenhuis van de natuur in elkaar. In de natuur is namelijk alles van elkaar afhankelijk. We kunnen niet zonder natuur.

1

Gezonde en veilige leefomgeving ieders belang

Natuur is essentieel voor de gezondheid en veiligheid van mens en dier. Zo helpen goed functionerende veenmoerassen en bossen bij het verminderen van de klimaatverandering. Het nat houden van de bodem voorkomt verzakkingen van woningen, gebouwen en infrastructuur. Een gezonde bodem is bovendien een voorwaarde voor schoon water. Bomen en planten produceren zuurstof en geven al het leven op aarde daarmee lucht om te leven. Daarnaast bieden ze verkoeling tijdens een hittegolf. Insecten zijn enorm belangrijk als bestuivers van landbouwgewassen, vogels helpen bij het onderdrukken van plaaginsecten. De organisaties roepen daarom het kabinet op door te pakken met het uitvoeren van het coalitieakkoord. Want we moeten nu zorgen voor onze eigen toekomst, die van onze kinderen en kleinkinderen.

De lijst met deelnemende organisaties

ANWB

ASN Bank

Ballast Nedam

Bionext

Bryologische en Lichenologische Werkgroep

Caring Farmers

Caring Vets

CSA Netwerk Nederland

De Duurzame Verpleegkundige

De Goede Zaak

De Groene Huisarts

De Vlinderstichting

Dier & Recht

Dierenbescherming

Federatie Agro-ecologische Boeren

Fietsersbond

Greenpeace

GroeneKerken

Groene Zorg Alliantie

Grootouders voor het Klimaat

Heijmans Thijsse Stichting

Herenboeren

IUCN NL

IVN

Klimaatstichting HIER

Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging

Land van Ons

LandschappenNL

Maatschappelijk Platform Duurzaam Wageningen

Mennistenerf

Milieudefensie

Mobilisation for the Environment

Mooi Wageningen

Naturalis

Natuur & Milieu

Natuur en Milieufederaties

Natuurmonumenten

Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie

NLGreenlabel

Ongereptenatuur.nl

Pennemes

Planetary Health Hub – NL

Projectgroep Duurzame Oogheelkunde

Reizigersvereniging Rover

Rewilding Europe

SoortenNL

Sportvisserij Nederland

Stichting Demeter

Stichting De Noordzee

Stichting Gaia Sira

Toekomstboeren

Transitiecoalitie Voedsel

Triodos Bank

Urgenda

Varkens in Nood

Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen

Vereniging voor Biodynamische Landbouw en Voeding

Vogelbescherming Nederland

Waddenvereniging

Wandelnet

Wereld Natuur Fonds

Zoogdiervereniging

Zorg voor Klimaat

20220902_WKNZN_advertentie_FD_246x368mm_drukklaar_FINAL1 (1)