Nationale Kennisdag Visserij werpt constructieve blik vooruit - Stichting De Noordzee

De Nederlandse visserijsector staat voor een groot aantal uitdagingen om de bedrijfsvoering gaande te houden. Daarnaast ligt er de opgave om verder te verduurzamen- waarvoor de sector zowel in aard als in omvang moet veranderen om bij de huidige staat van de Noordzee te passen. Op zaterdag 2 april kwamen de sector, technici, onderzoekers, overheid en ngo’s samen op het historische Forteiland IJmuiden om dit toekomstperspectief te bespreken tijdens de Nationale Kennisdag Visserij . De dag werd georganiseerd door Vistikhetmaar, in samenwerking met leden van het Platform Onderzoekssamenwerking (OSW), waar Stichting De Noordzee ook onderdeel van is. Moderator Maarten Mens praatte de dag aan elkaar.

Nieuwe generatie zoekt kaders, visie en samenwerking

De eerste panelsessie met een drietal vissers van de nieuwe generatie liet zien dat er vraag is naar duidelijke kaders en visie, maar zeker ook naar samenwerking. Jonge vissers merken dat de beeldvorming van de visserij beter kan. Ze zijn geïnteresseerd om nieuwe wegen te verkennen en de beeldvorming te veranderen. Naast de plenaire sessies vonden er deelsessies plaats over visserij binnen windparken op zee, datagericht vissen, innovatie in vistuig, marktgericht ondernemen, vissers centraal in beleid, en innovatie in scheepstechniek.

Samenwerking essentieel voor vooruitgang

Nationale Kennisdag Visserij (1)
Linda Planthof aan het woord op de kennisdag.

Tijdens de tweede panelsessie over samenwerken als sleutel tot succes nam projectleider Linda Planthof van Stichting De Noordzee plaats op het podium om te spreken over het doel van samenwerking tussen de visserijsector en andere sectoren, zoals onderzoekers, overheid, educatie-instellingen en ngo’s. Samenwerking vergt investering, tijd en open communicatie. Deze inzet kan veel bijdragen aan het verbeteren van interdisciplinaire kennisontwikkeling en maatschappelijke waardering. Zo kan samenwerking een positief resultaat opleveren voor zowel de sector, als voor het duurzaam beheer van de natuur die zij benut. Stichting De Noordzee is onderdeel van het OSW-platform, waarin partijen kennis uitwisselen rondom duurzaam visserijbeheer en werken aan een gezamenlijke aanpak rond dit thema.

Historicus Frits Loomeijer – voormalig directeur van het Visserijmuseum Vlaardingen en het Maritiem Museum Rotterdam – sloot de dag centraal af met een rake samenvatting van de sessies: “Ik was aangenaam verrast door de constructieve inbreng van de aanwezigen. Vooraf vreesde ik dat de dag alleen over visserij zou gaan, maar visserij is nergens zonder handel. Waar de visserij op zich weinig gewicht heeft, is de hele keten een belangrijke schakel in de Nederlandse economie. Het is mooi te horen dat men open staat voor samenwerking tussen vissers en onderzoekers, maar hoe zit het met die samenwerking binnen de visserijsector zelf?” De afwezigheid van visserijbestuurders ging ook bij het publiek niet onopgemerkt. Aan hen die er niet bij waren had Frits nog een boodschap: “Besef dat de sector met zijn rug tegen de muur staat. Maar dat maakt de visserij niet zielig. Het is een prachtige sector. Dus blijf dan ook niet hangen in de slachtofferrol, maar ga in plaats daarvan zelfbewust in gesprek. Maak vrienden en ga samenwerking aan met die partijen die net als de visserij de Noordzee gebruiken.

Een dag vol energie en betrokkenheid

Het enthousiasme en de interesse van de deelnemers waren duidelijk voelbaar tijdens de sessies en zorgden voor een stroom aan vragen en levendige discussies. De volgende stap is om door te pakken zodat de discussies concrete uitkomsten opleveren. De uitdagingen waar de sector en de Noordzeenatuur voor staan zijn voor iedereen duidelijk. Het tegelijk aanpakken van deze uitdagingen blijft een ingewikkeld proces. De Nationale Kennisdag gaf een mooi inzicht in de eerste stappen die hiervoor worden genomen.

FotoLindaWebsite

Linda Planthof

Projectleider Duurzaam Voedsel

Het doel was altijd om wetenschappelijk onderzoeker te worden en zo bij te dragen aan de vele kennisleemtes die er bestaan rondom het leven …
Profielpagina