'Natuur' verplicht onderdeel opleiding maritiem officieren - Stichting De Noordzee

Een succes is het voor onze collega’s van Stichting Prosea. Onlangs is de door hen ontwikkelde cursus “marine evironmental awareness” internationaal geaccepteerd als standaard onderdeel voor de opleiding van maritiem officieren. Dit gebeurde tijdens een zitting door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO).
In de cursus is er aandacht voor het zeemilieu, kennis over de effecten van de scheepvaart en bewustwording van de persoonlijke rol van zeevarenden. Hiermee is het onderdeel ‘natuur’ verplicht verankerd in de opleidingen.
In Nederland wordt de cursus al sinds 1999 verzorgd door stichting Prosea, in samenwerking met onder andere Stichting De Noordzee. De opname van het onderdeel als verplichting in het internationale prgramma is een enorm belangrijke stap!