Natuurherstel en klimaatactie zijn vandaag en morgen even noodzakelijk als gisteren - Stichting De Noordzee

Ambitieus klimaatbeleid blijft links- of rechtsom nodig om onder de 1,5 graden opwarming van de aarde te blijven en klimaatverandering te stoppen. Alleen met rechtvaardig klimaatbeleid halen we de doelen. Dit betekent dat grote vervuilers een eerlijke bijdrage leveren aan de transitie, en huishoudens niet in de kou blijven staan. Bestaanszekerheid van burgers betekent ook investeren in een gezonde leefomgeving met schone lucht, gezond water en een vruchtbare bodem.

Dit gaat hand in hand met de noodzaak om de natuur in Nederland te herstellen die momenteel net zo versnipperd is als het politieke landschap. 1 op de 5 dier- en plantsoorten in Europa wordt bedreigd met uitsterven. Het aankomende kabinet is het laatste kabinet dat nog op tijd in actie kan komen om de natuur te redden en deze neerwaartse trend te keren door zaken bij de bron aan te pakken. Dit omvat het vergroten en verbinden van natuurgebieden, het inzetten van een landbouwtransitie met aanzienlijke stikstofreductie en het beperken van de luchtvaart.

Reactie namens: Natuurmonumenten, LandschappenNL, De Vogelbescherming, Natuur en Milieu, SoortenNL, IVN Natuureducatie, Natuur- en Milieufederaties, Milieudefensie, Greenpeace, WWF-NL, IUCN-NL, de Waddenvereniging en Stichting de Noordzee.

20200301 Weerspiegeling zon door Zita Veugen

Wat betekent klimaatverandering voor de Noordzee?

Niet alleen op het land, maar ook in de zee merken we de invloed van de opwarming van de aarde. Als gevolg van klimaatverandering zien we veel …