Stichting de Noordzee

Natuurvriendelijke energie

"Windparken op de Noordzee: bron van nieuw zeeleven"

De Noordzee vormt een belangrijke bron van energie. Er wordt olie en gas gewonnen en windmolens verrijzen voor de kust. De komende zeven jaar zal een aantal grootschalige windparken op zee worden gebouwd. Stichting De Noordzee is voor winning en opwekking van energie op zee, mits dit gebeurt op een natuurvriendelijke manier met minimale negatieve impact op het Noordzee-ecosysteem. De ontwikkeling van windenergie op de Noordzee is een activiteit die naast bedreigingen ook kansen biedt voor nieuw leven, doordat windparken als habitat kunnen gaan dienen voor veel vis- en schaaldiersoorten.   

Doel

In 2018 is energiewinning op zee duurzamer. De winning en opwekking van energie op zee vindt plaats met minimale impact op het Noordzee-ecosysteem. Er is minder onderwatergeluid en het zeeleven profiteert van windparken.

Doelstellingen

1. Windparken worden ontworpen op een manier die negatieve impact minimaliseert en positieve impact maximaliseert

2. Olie- en gaswinning levert aanzienlijk minder schade op aan het leven in de Noordzee

3. Er zijn duidelijke en op ecologie gebaseerde beleidskeuzes voor de ontmanteling van olie- en gasplatforms

4. Stichting De Noordzee volgt de ontwikkeling van getijde-energie, onderwaterturbines en osmose en zet deze kennis om in activiteiten als daar reden toe is