Stichting de Noordzee

Natuurvriendelijke energie

"Windparken op de Noordzee: bron van nieuw zeeleven"

De Noordzee vormt een belangrijke bron van energie. Er wordt olie en gas gewonnen en windmolens verrijzen voor de kust. De komende zeven jaar zal een aantal grootschalige windparken op zee worden gebouwd. Stichting De Noordzee is voor winning en opwekking van energie op zee, mits dit gebeurt op een natuurvriendelijke manier met minimale negatieve impact op het Noordzee-ecosysteem. De ontwikkeling van windenergie op de Noordzee is een activiteit die naast bedreigingen ook kansen biedt voor nieuw leven, doordat windparken als habitat kunnen gaan dienen voor veel vis- en schaaldiersoorten.   

Doel

De benodigde energietransitie wordt gebruikt als hefboom voor versterking van de Noordzeenatuur

Doelstellingen

1. Bij het ontwerp en de bouw van windparken op zee worden ecologische risico’s beperkt en kansen benut.

2. Binnen windparken op zee wordt geëxperimenteerd met methoden om de natuur actief te versterken of herstellen.

3. Bij de ontmanteling van olie- en gasinfrastructuur wordt rekening gehouden met ecologische criteria.