Stichting de Noordzee

Wat wij doen

In Nederland staan we aan de vooravond van een verandering op het gebied van energieopwekking. Voor 2023 moet de energie van 5 miljoen huishoudens worden opgewekt met behulp van windparken op zee. Stichting De Noordzee ziet de Noordzee als een onmisbare spil in de energietransitie, maar vindt dat de verduurzaming van de energievoorziening niet ten koste mag gaan van de natuur. We zitten dan ook steeds vaker met overheden en bedrijfsleven aan tafel om plannen te smeden voor natuurvriendelijke energieopwekking op de Noordzee.

Windparken

Een ambitieus plan voor de bouw van een aantal grote windparken op zee moet voor 2023 werkelijkheid worden. Wij volgen de ontwikkelingen nauwlettend en praten mee over plannen die een minimale impact op het zeeleven hebben. Lees verder

Olie- en gaswinning

Op de Noordzee staan sinds de jaren ’70 honderden olie- en gasplatforms. De komende decennia zullen veel van deze platforms buiten gebruik raken. De vraag rijst wat er daarna mee moet gebeuren. Stichting De Noordzee pleit voor een zo duurzaam mogelijk ontmantelingsbeleid. Lees verder

Alternatieve vormen van mariene energiewinning

Stichting De Noordzee volgt de ontwikkeling van alternatieve vormen van duurzame energieopwekking en zet haar kennis in bij het streven de Noordzee tot dé natuurvriendelijke energiebron van de toekomst te maken. Lees verder