Nederland bekrachtigt ballastwaterverdrag - Stichting De Noordzee

Nederland is partij geworden van het Internationaal verdrag voor de controle en het beheer van ballastwater en sedimenten van schepen, kortweg het Ballastwaterverdrag. Het Ballastwaterverdrag moet voorkomen dat uitheemse schadelijke organismen en ziektekiemen in de nationale wateren terechtkomen.
Om een schip stabiel te houden wordt zogenaamd ballastwater ingenomen of juist uitgepompt. In dit water zitten allerlei dieren en planten die zo over de hele wereld worden vervoerd, ook naar plekken waar ze normaal gesproken niet voorkomen. Dit vormt een bedreiging voor bestaande locale diersoorten.
Stichting De Noordzee zet zich al jaren in om de verspreiding van invasieve soorten via ballasttanks van schepen te voorkomen. Het verdrag is door inzet van overheden en niet gouvernmentele organisaties, waaronder Stichting De Noordzee, totstandgekomen.
Het verdrag zal in werking treden als 30 landen het Verdrag hebben geratificeerd. Met Nederland komt dat aantal nu op 25. “Wij zijn verheugd dat Nederland het verdrag heeft geratificeerd en we hopen dat de andere landen snel volgen zodat één van de grootste milieuproblemen die gepaard gaat met internationale zeescheepvaart, eindelijk opgelost gaat worden.” Aldus Eelco Leemans van Stichting De Noordzee.