Nederland loopt achter om EU-biodiversiteitsdoelen in zee te halen - Stichting De Noordzee

Seas At Risk en Oceana hebben gekeken naar de processtappen die lidstaten moeten zetten voor natuurbescherming. In het kader van de EU-biodiversiteitsstrategie zette de Europese Commissie een proces van ‘pledges’ in gang, waarbij de lidstaten werd gevraagd informatie in te dienen over de manier waarop zij van plan zijn de doelstellingen voor de bescherming van de zee van 30% en 10% te halen. Slechts vier van de zeven beoordeelde lidstaten deed tot nu toe zulke toezeggingen. En om bescherming in het echt te laten gebeuren, moet dat eerst op papier geregeld zijn.

De stand van zaken in Nederland

mpa_pledges_website
Beeld door: SAR/OCEANA

De Europese doelen moeten door elke lidstaat vertaald worden naar eigen plannen. De check van Seas At Risk en Oceana richtte zich op zeven EU-lidstaten (Denemarken, Duitsland, Ierland, Nederland, Portugal, Spanje en Zweden) en constateerde dat slechts vier van hen toezeggingen indienden, meer dan een jaar na de deadline. Nederland is een van de lidstaten die nog geen toezegging met plannen heeft ingediend. Hoewel Nederland deze deadline van de EU-biodiversiteitsstrategie niet haalde, is de verwachting wel dat Nederland de 30%-doelstelling zal halen dankzij bestaande afspraken die zijn vastgelegd in het Programma Noordzee 2022-2027. Maar het is nog niet helder hoe Nederland het andere doel, 10% strikte bescherming, wil gaan aanpakken. Dit komt deels omdat er betekenis moet worden gegeven aan de definitie ‘strikte bescherming’, hoewel de EU daar wel richtlijnen voor geeft.

We hebben een gezonde zee nodig

Effectief beschermde natuurgebieden zijn noodzakelijk. Het beschermen van natuur is een van de beste manieren om natuur de kans te geven om zich te herstellen. Zeker de Noordzee moet veerkrachtig en weerbaar zijn tegen de drukte van menselijke activiteiten (windparken op zee, scheepvaart, visserij, zandwinning et cetera), die alleen maar zal toenemen. En om bescherming goed te regelen, zijn maatregelen en een beheerplan nodig. Het is daarom van groot belang dat in alle EU-lidstaten, dus ook in Nederland, het proces om de doelen van de Biodiversiteitsstrategie te behalen op gang komt.

euo–oceana-carlos-minguell-20170819_farne-islands_6801_36570984061_o

Het belang van biodiversiteit in de Noordzee

De Noordzee is het grootste natuurgebied van Nederland. Met 57.480 vierkante kilometer is de Nederlandse Noordzee anderhal f keer zo groot als ons…

Gavión ( Larus marinus)

De Staat van de Noordzee laat zien dat we de natuur op één moeten zetten

Dit is hoe de Noordzeenatuur ervoor staat volgens verschillende wetenschappelijke onderzoeks- en monitoringsprogramma’s. Eind 2023 verscheen de…