Nederlander vindt bescherming van de Noordzee belangrijk - Stichting De Noordzee

Foto: Mart Smit, smitinbeeld.nlOnderzoeksbureau GFK heeft in opdracht van Greenpeace onderzocht hoe begaan wij Nederlanders zijn met onze Noordzee. Maar liefst 96% van de Nederlanders geeft aan het belangrijk te vinden dat de Noordzee beschermd wordt. Het is natuurlijk niet zo vreemd dat we vinden dat de Noordzee beschermd moet worden, gezien ons intensieve gebruik van de zee voor onder meer scheepvaart, visserij, zandwinning en recreatie, maar wie is daar verantwoordelijk voor? Uit het onderzoek blijkt dat 57% van de ondervraagden met name de overheid als de aangewezen instantie ziet om het voortouw te nemen in het beschermen van de Noordzee.

We willen beschermde gebieden

oor het intensieve gebruik is de Noordzee niet meer zoals zij ooit was, vol met vis, met een gevarieerde bodem en rijk aan leven. Het is daarom noodzakelijk dat we de gebieden die zich nog wel kenmerken door een rijk bodemleven, beter beschermen. Bovendien leven er in de Noordzee bijzondere diersoorten als bruinvissen, haaien en roggen, die specifieke soortgerichte bescherming vragen. Het onderzoek laat zien dat 58% van de Nederlanders zich zorgen maakt over het zeeleven. Ongeveer 70% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder geeft aan dat er beschermde gebieden in de Noordzee moeten komen en dat een deel van de zee volledig moet worden afgesloten voor vissers. Lees het volledige onderzoeksrapport hier.