Nederlanders slecht geïnformeerd over duurzaamheid en herkomst vis - Stichting De Noordzee

Eén op de twee consumenten weet bij het kopen van vis niet of deze duurzaam is
De Bilt, 13 juli 2011 – De helft van de Nederlandse consumenten weet bij het kopen van vis niet of deze duurzaam gevangen of gekweekt is. Bijna 80% van de consumenten weet ook niets over de herkomst van de vis die zij kopen. Dit blijkt uit onderzoek dat onder 1400 consumenten is uitgevoerd door onderzoeksbureau No Ties, in opdracht van supermarktketen PLUS. De retailer liet het onderzoek uitvoeren om meer inzicht te krijgen in wat de Nederlander weet van duurzame vis. PLUS tekent deze week een overeenkomst met Stichting De Noordzee om intensief samen te werken aan het verder verduurzamen van het visassortiment in de PLUS supermarkten.
Consumenten wijten de onwetendheid over duurzame vis vooral aan de gebrekkige informatie die zij ontvangen. Acht op de tien Nederlandse consumenten vindt dat zij bij de aankoop van vis niet goed geïnformeerd worden over duurzaamheid en de herkomst van vis. Nederlanders kopen hun vis voornamelijk in de supermarkt, terwijl bijna de helft van de Nederlandse consumenten denkt dat vis uit de supermarkt niet duurzaam is. Volgens 60% van de respondenten in het onderzoek verkoopt de visboer het grootste assortiment duurzame vis.
Duurzaam assortiment
‘Tal van vissoorten worden bedreigd door overbevissing en ook kweekvis is lang niet altijd duurzaam. Vandaar dat het erg belangrijk is dat consumenten zich bewust zijn van de duurzaamheid van vis’, aldus Margreet van Vilsteren van Stichting De Noordzee. Duurzame vis is verantwoord gevangen of gekweekt, met zo min mogelijk negatieve effecten op de natuur. Van Vilsteren: ‘Supermarkten bieden momenteel al duurzame vis aan en er wordt hard gewerkt om dat assortiment uit te breiden. Bijna 50% van het huidige visassortiment van PLUS is al duurzaam. Door samen te werken met PLUS helpen wij hen om het assortiment vis verder te verduurzamen en bekijken we met elkaar hoe we consumenten hier zo goed mogelijk over kunnen informeren’.
Verpakkingen
PLUS en Stichting De Noordzee tekenen deze week de samenwerkingsovereenkomst, waarin beide partijen aangeven intensief met elkaar samen te werken. ‘Stichting De Noordzee helpt PLUS met het kritisch beoordelen van het huidige assortiment en het adviseren over het toekomstig assortiment’, aldus Nancy Hermans, category manager Vis van PLUS. ‘Daarnaast denken we met elkaar na over hoe we consumenten het beste kunnen informeren over duurzame vis. Niet alleen de VISwijzer van Stichting De Noordzee speelt daarbij een belangrijke rol. Dit geldt ook voor de etiketten op de verpakkingen. PLUS vervangt in het najaar haar etiketten op visverpakkingen. De nieuwe etiketten geven duidelijk aan of de vis duurzaam gevangen of gekweekt is en waar de vis vandaan komt. Zo hopen we consumenten iedere dag te inspireren om te kiezen voor duurzame vis’.
Andere opvallende uitkomsten van het onderzoek
• Bijna vier op de tien Nederlanders denkt dat vis die gevangen wordt in de Noordzee duurzamer is dan vis die van verre oorden komt (Stichting De Noordzee geeft aan dat het goed gaat met de visstand in de Noordzee, maar dat vis uit de Noordzee niet vanzelfsprekend duurzamer is dan vis uit andere visgebieden);
• 50% van de Nederlanders weet bij het kopen van vis niet of deze duurzaam is, terwijl slechts 17% van de Nederlanders niet weet of vlees duurzaam of biologisch is;
• De prijs vormt voor Nederlanders nog steeds de belangrijkste reden om geen duurzame vis te kopen;
• 40% van de Nederlanders denkt dat haring over het algemeen niet duurzaam is (alle haring wordt door Stichting De Noordzee bestempeld als duurzaam);
• Bijna 40% denkt ook dat mosselen over het algemeen niet duurzaam zijn (mosselen zijn over het algemeen ‘groen’ op de VISwijzer).