Nederlandse kustwateren in nieuw regeerakkoord - Stichting De Noordzee

Vanmiddag om 13.30uur brengt Stichting de Noordzee de Nederlandse regering, namens 12 natuur- en milieuorganisaties en ruim anderhalf miljoen donateurs, belangrijke flessenpost. De organisaties wijzen de formerende partijen en informateur Wijffels op het belang van de Noordzee, de Waddenzee en de Deltawateren binnen het nieuwe regeerakkoord. Tweedekamer-lid Diederik Samsom zal de flessenpost in ontvangst nemen. Tientallen haaien, dolfijnen en walvissen, dobberend in de hofvijver, zullen deze overhandiging aanschouwen.
De plannen voor een nieuw regeerakkoord zoals ze er nu liggen, zullen worden gevoerd door de begrippen ‘sociaal’ en ‘duurzaam’. Stichting De Noordzee wijst erop dat het van belang is om daarin ook de voor Nederland belangrijke wateren, de Noordzee, de Waddenzee en de Deltawateren, mee te nemen.
Stichting De Noordzee en de andere organisaties* pleiten daarom voor het opnemen van de volgende passage in het regeerakkoord:
De kwaliteit van het milieu in de Noordzee, Waddenzee en Deltawateren baart ons zorgen. Het kabinet wil werk maken van schone, gezonde en productieve zeeën met een natuurlijke biodiversiteit waar ruimte is voor duurzaam gebruik. Dit is niet alleen in het belang van goed rentmeesterschap, maar ook uit economische noodzaak.
De wateren worden al jarenlang intensief gebruikt en hebben veel geld opgeleverd. De 12 organisaties vinden dat het nu tijd is om te investeren in de kustwateren. Het herstellen en duurzaam inzetten van de productiviteit van de Noordzee, de Waddenzee en het Deltagebied is niet alleen van groot ecologisch belang, maar is absoluut economische noodzaak.
Naast de flessenpost zal Diederik Samsom het net verschenen boek ‘Walvissen en dolfijnen in de Noordzee’ aangeboden krijgen. Dit boek, uitgegeven door Stichting De Noordzee, toont de onderwaterwereld met meer dan 25 soorten Noordzeedolfijnen en – walvissen die ook hopen op een duurzame Noordzeeinvestering, opgenomen in het regeerakkoord.
*De directeuren van de volgende organisaties hebben de brief aan Wijffels ondertekend: Ecomare, de Waddenvereniging, Stichting De Noordzee, Wereld Natuur Fonds, Landschap Noord-Holland, Het Groninger Landschap, Zeeuwse Milieufederatie, Sportvisserij Nederland, Kustvereniging (EUCC), Vogelbescherming Nederland, Greenpeace Nederland en het Zuid-Hollands Landschap