Nederlandse natuur- en milieuorganisaties: verheugd dat Natuurherstelwet is aangenomen door Europees Parlement - Stichting De Noordzee

Bijna 1 miljoen Europeanen, 7000 wetenschappers, honderden ambtenaren en meer dan honderd grote bedrijven riepen naast natuur- en milieuorganisaties juist op de natuurherstelwet wél te ondertekenen.

“We zijn verheugd dat de Natuurherstelwet is aangenomen door het Europees Parlement. De Natuurherstelwet is niet alleen cruciaal om het verlies aan planten en dieren te stoppen, ook is het een essentieel onderdeel van de Green Deal die de verwoestende gevolgen van klimaatverandering en natuurverlies moet tegengaan. Hiermee maken we ons Nederlandse landschap met de zee, duinen, veenweiden en bossen mooier, veiliger én leefbaarder. Het is nu aan de Europese Milieuministers dit voorbeeld te volgen en de Natuurherstelwet definitief goed te keuren zodat de lidstaten aan de slag kunnen” zegt Kirsten Haanraads van het Wereld Natuur Fonds (WWF-NL) namens de coalitie*.

*gezamenlijke Nederlandse natuur- en milieuorganisaties:

Greenpeace NL, De Natuur en Milieufederaties, IUCN NL, LandschappenNL, Milieudefensie, Natuurmonumenten, SoortenNL, Stichting De Noordzee, Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld Natuur Fonds.

Naar de finish

Om het wetgevingsproces af te ronden zal ook de Raad nog een laatste formele goedkeuring moeten geven, wat gezien het feit dat de tekst in november jl. al groen licht kreeg van de EU-lidstaten, een formaliteit zal zijn.

Draagvlak

Bijna 1 miljoen Europeanen, 7000 wetenschappers, honderden ambtenaren en meer dan honderd grote bedrijven riepen naast natuur- en milieuorganisaties juist op de natuurherstelwet wél te ondertekenen. Hier is door de milieucommissie van het Europees Parlement, na een flinke afzwakking van de wet, gehoor aan gegeven.

2149_UvD_160910_Zeeanjelier_vaderdag_Kustzone

Waarom we de Noordzeenatuur nú moeten herstellen

De natuur staat zwaar onder druk. Menselijke activiteiten, zoals overbevissing, putten onze natuur uit en zorgen ervoor dat veel plant- en…