NeVePaling over de Goede VIS Inkoopgids - Stichting De Noordzee

Op 2 december bracht NeVepaling het volgende bericht op haar site: ‘Nieuwe Inkoopgids “Goede Vis” Stichting de Noordzee staat vol onwaarheden’, waarin Stichting De Noordzee ervan beschuldigd wordt onwaarheden te verkondigen in haar Goede VIS inkoopgids.
De inhoud van de Goede VIS inkoopgids is voorgelegd aan 17 verschillende partijen. Van milieubeschermingorganisaties als WNF, het keurmerk MSC, tot aan partijen uit de vissector, zoals de Visfederatie, Productschap Vis, NeVePaling en verschillende visdetaillisten. De input van NeVePaling tijdens de consultatieronde hebben wij in de inkoopgids meegenomen. Maar ook van Productschap Vis hebben we opmerkingen ontvangen over de paling factsheet in de inkoopgids. Deze zijn ook verwerkt. De eindverantwoordelijkheid voor de inhoud van de Goede Vis inkoopgids ligt volledig bij Stichting De Noordzee.
Bekijk hier de pdf waarin wij per punt op het bericht van NeVePaling reageren.