Niet boos - Stichting De Noordzee

Vandaag kopt de Telegraaf: ‘Milieusector is boos op Greenpeace’. Ook wij worden in het artikel genoemd. Enige nuancering is hier echter wel nodig: wij zijn niet boos. Het lijkt wel alsof de Telegraaf naar een conflict tussen milieuorganisaties op zoek is.
Elke organisatie hanteert zijn eigen middelen. Het soort acties van Greenpeace waar het artikel over ging (het storten van grote granieten rotsblokken in het Duitse deel van de Noordzee) is niet onze stijl. Zoals in het artikel staat, bereiken wij onze doelen liever door in overleg te gaan en door lobby in Den Haag. Zo hebben wij samen met vissers, het Ministerie van LNV en het Wereld Natuur Fonds een convenant om gezamenlijk te werken naar een duurzame visserij, met als onderdeel beschermde gebieden op zee.
Dat neemt echter niet weg, dat wij net als Greenpeace beschermde gebieden op zee willen en dat deze er snel moeten komen. En niet alleen Greenpeace en wij vinden dat. Ook andere grote Nederlandse organisaties, die met elkaar miljoenen mensen als achterban/donateurs hebben, onderschrijven het belang van beschermde gebieden. In april van dit jaar hebben we daarom samen met Natuurmonumenten, Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, IUCN, Vogelbescherming en de Waddenvereniging een brochure uitgebracht over beschermde gebieden op zee.
De actie van Greenpeace heeft wel veel kwaad bloed gezet bij de vissers. Wij hopen dat deze negatieve sfeer ons overleg met hen niet schaadt en dat we samen op zeer korte termijn beschermde gebieden op zee realiseren.