Nieuw beschermingsplan bruinvis - Stichting De Noordzee

Vorige week was ik bij een ‘Meeting of the Parties’ van ASCOBANS; een verdrag voor de bescherming van kleine walvisachtigen in de Noordoost Atlantische Oceaan, de Ierse zee, Baltische zee en onze Noordzee. De landen hebben een beschermingsplan voor de bescherming van de bruinvis in de Noordzee aangenomen. Dat is hard nodig, want er zijn veel bedreigingen voor dit bijzondere dier. Bijvangst in de visserij en schade door heiwerkzaamheden bij de bouw van windmolenparken worden als grootste bedreigingen gezien. Nu maar hopen dat de landen zich aan de afspraken houden, en dat ze alle mooie woorden daadwerkelijk gaan uitvoeren!